İstanbul'dayız

Kartal, İstanbul

Eposta Adresimiz

[email protected]

Telefon Numaramız

0538 843 37 77

Kategori

Kategori arşivi İş Hukuku

İşçi Avukatının Önemi Nedir?

İşçi Avukatının Önemi Nedir?

İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklar hukuk davaları dalında iş mahkemelerinde görülüyor. İşçi ve işveren ile aynı zamanda bir şirket ya da firmanın başka firma ve şirketler ile arasında doğun uyuşmazlıkların çözümünde iş mahkemeleri görev alıyor. İş ve işçi arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde görülen davalarda işçi avukatı görev alıyor. İşçi avukatının önemi burada ortaya çıkmaya başlıyor.

Bir işletmede çalışan kişiler iş yeri tarafından mağdur edildiğini iddia ederek işçi avukatı ile görüşme yapar.

İşçi avukatı kişinin yaşamış olduğu mağduriyetlerin ne olduğu konusunda kişiden bilgi alır. Alınan bilgiler ve tanıklar eşliğinde işçi avukatı dava dosyasını hazırlayarak ilgili mahkemeye ibraz eder. Dava süreci başladığında mahkeme karar verene kadar işçinin haklarının korunması için tüm özlük haklarından yararlanmasına devam edilmesine dair karar verir. Bu talep işçi avukatı tarafından mahkemeden istenir.

İşçi Avukatının Davalardaki Önemi

İşçi avukatı mağdur olan müvekkilinin hangi konularda mağdur olduğunu ve bu mağduriyet konusunun hukuki dayanaklarını araştırarak mahkemeye ibraz eder. Eğer ki müvekkilinin yaşamış olduğu mağduriyet ile ilgili daha önce Yargıtay içtihatları söz konusu ise emsal karar verilmesi yönünde mahkemeden talepte bulunur. Bu durum konusunda uzman işçi avukatı tarafından yapılan detaylı araştırma ve incelemeler ile gerçekleştirilen bir durumdur. Yaşanılan mağduriyetler ile ilgili hukuki dayanaklar mahkemeye ibraz edildiğinde mahkemenin karar verme sürecini hızlandırmış olur. Bu da müvekkilin yaşamış olduğu mağduriyetin çok daha uzun sürmesini engeller.

İstanbul İşçi Avukatı
İşçi Avukatının Önemi Nedir?

Göreve Geri Dönme Kararı Aldırma

İşveren tarafından görevden uzaklaştırılan işçi, işçi avukatının bu konunun usulsüz bir şekilde yapıldığını belgelemesi halinde mahkeme tarafından göreve geri dönme kararı aldırabiliyor. Ancak işçi avukatı talep etmiş olduğu her unsuru hukuki dayanaklar ile belgelemek ve mahkemenin kanaatini değiştirmek zorundadır. İşçinin haksız olarak işten çıkarılması, işten çıkarıldığı süre içerisinde yaşamış olduğu maddi ve manevi mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde mahkeme iş veren hakkında bu konuda karar verilebiliyor. Bu karar ile birlikte mahkeme sonuçlanana ve kesin kararın açıklanmasına kadar mağdur olan işçi görevine geri dönebiliyor. Karar açıklandıktan sonra mahkeme tarafından işçi suçlu bulunursa işte çıkarma işlemi o sürede gerçekleşiyor.

İşçi ve İş Veren Arasındaki Uyuşmazlık Konuları

İşçi avukatlarının iş veren ve işçi arasındaki en çok yaşanan uyuşmazlıklarının başında işçinin özlük haklarına iş veren tarafından riayet edilmemesi konusu geliyor. Özellikle maaşların ödenmemesi, kıdem tazminatı, yıllık izinler, fazla çalışma ücretleri konusunda yaşanan birtakım sıkıntılar işçi avukatlarının en çok karşılaştığı konular arasında yer alıyor. Ancak bu konuların kanunda yeri olduğu için kanunun ön gördüğü maddelere göre mahkemeler karar verdiğinden haklı ve haksız ayrımı işçi avukatının da desteği ile mahkeme tarafından çok daha kolay bir şekilde tespit ediliyor. Mahkeme kararının açıklanmasından sonra da her iki taraf için 15 günlük bir itiraz süreci başlıyor.

İşçi Avukatının Görev Tanımı

İşçi Avukatının Görev Tanımı

İş alanında görülen davalar, işçiler ve işverenler arasında görülen dava türleridir. Bu davada davalı olan taraflar, işveren ve işçidir. Bu anlamda davalarda görev yapanlara işçi avukatı denmektedir. İşçi avukatına başvurunun ana sebebi, iş yerinin işçileri mağdur etmesinden kaynaklanıyor. İşçiler avukata başvuru yaptıklarında, işçilere hangi konularda mağduriyet yaşamış oldukları sorulmaktadır.

Verilen bilgiler doğrultusunda avukat çalışmalarını yaparak mahkemeye başvuru yapacağı dosyasını hazırlar ve başvurusunu yapar. Dava süreci içerisinde, işçinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, mahkemeye özlük hakkı konusunda başvuru yapılır. Bu başvurudan sonra o doğrultuda karar veriliyor.

İşçi Avukatı Ne İşe Yarıyor?

İşçi avukatlarının ana görevi, kendisine başvuruda bulunan işçilerin hangi konularda mağduriyet yaşadıkları hakkında deliller toplayarak, mahkemeye bir ibraz başvurusunda bulunur. İşçinin yaşamış olduğu sıkıntılarla ilgili delillerin mahkemeye sunulması durumunda, mahkemenin çok daha hızlı bir biçimde karar verdiğini söylenebilir. Bu durum, işçi avukatının müvekkili konumunda olan işçinin mağduriyetinin daha aza indirilmesini sağlamış oluyor.

Kısacası denilebilir ki işçi avukatı, işçinin yaşamış olduğu mağduriyetleri delil ve dosya çalışmaları yaparak mahkemeye sunan kişiye deniyor. Aynı zamanda işçinin mahkeme aşamasında, mağduriyet yaşamaması adına son derece etkili oluyor.

İşçi Hangi Konularda Şikayetçi Oluyor?

Bir işçinin iş verenden şikayet etmesinin ana nedenlerinin başında, iş verenin, işçinin yasal haklarına saygı duymamasıyla ilgili oluyor. Bu konuların ilk sıralarında; maaşların ödenmemesi veya geç ödenmesi, yıllık izin hakkının kullanılmasına izin verilmemesi, fazla mesaide ücret ödememesi gibi konular yer alıyor. Bu bahsedilen konular ve ayrıca diğer bahis olmayan konular, kanunda işçi hakları adında var olduğu için mahkemece destek sağlanabiliyor.

Ancak mahkemenin tespit aşaması genellikle işçi avukatlarının çalışmalarıyla devam ediliyor. Mahkemenin delillere dayandırarak verdiği kararlarda, hem işveren hem de işçinin tam olarak 15 gün sürecek olan yasal itiraz hakkı doğuyor.

İş Avukatları Hangi Davalara Bakar?

İşçi avukatı, işçi haklarını koruyan tüm davalara bakabilir. Peki, bu davalar hangileridir?

İş Kazası Dosyası

İş kazaları, sadece avukatların ilgi alanına girmez. Şikayet söz konusu olduğunda, tüm resmi birimler bu konuda çeşitli çalışmalar yapar. Ancak avukatın buradaki görevi, kazanın neden ve nasıl yaşandığı, eksikliklerin neler olduğu ile ilgili tüm bilgileri toplamaktır. Bu bilgi ve deliller toplandıktan sonra, mahkemeye sunuluyor. İşçi haklarının savunulması adına en önemli belgeler, bu deliller oluyor.

İş Kazası Geçirdim, Haklarım Neler?

İş Kazası Geçirdim Haklarım Neler?

Öncelikle başınıza gelen iş kazası için geçmiş olsun. Türkiye’de iş kazalarına çok sık rastlanıyor.

İş kazasının durumuna göre maddi ve manevi tazminat alma şansınız, hatta çalışamadığınız günler için de ödeme alma şansınız var. Aşağıdaki 3 soruluk testi çözerek hızlıca bilgi alabilirsiniz.

Anadolu Avukat İş Kazası Testi# sorudan #. soru.

İş kazası 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nda yazdığı üzere temel olarak şöyle tanımlanır:

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

yaşanan kazalardır.

Resmi Gazete

Tabi ki hukukun ve kanunların dilinden anlamak her zaman çok kolay olmuyor. Biz avukatlar olarak hem sizlere bunları açıklamak hem de usul, uygulama konusunda yardımcı olmak için buradayız. Bu yüzden kanunda geçen her şeyi buraya eklemedim ama dilerseniz gidip bakabilirsiniz.

Sizin için iş kazasını oluşturabilecek durumları şöyle açıklayayım:

Eğer işiniz sebebiyle yaptığınız bir iş sırasında başınıza bir kaza gelmişse bu iş kazasıdır. Örneğin;

 • Konfeksiyonda kullanılan makinenin elinize zarar vermesi,
 • İnşaat iskelesinde çalışırken düşüp yaralanmanız,
 • İş yerinde deprem, yıldırım çarpması gibi doğal afetler sonucu uğrayacağınız kazalar,
 • İş yerinde bulunduğunuz süredeki alakalı veya alakasız bir olay sonucu polis veya jandarma ateşinde vurulmanız,
 • İş yerinde yapılan kavga sonucu yaralanma

gibi olaylar iş kazası sayılmaktadır.

Bu noktada açıklamak gereken bazı hukuki durumlar var. Yapılan kazaların işle alakalı olup olmaması, istisna durumlar kanunda yer almadığında nasıl değerlendirildiği ve iş kazalarında işverenin suçu olup olmaması gibi durumları açıklamadan hangi olayların iş kazası olarak sayıldığından tam olarak emin olamayız.

İş Verenin Suçlu Olmadığı Durumlarda İş Kazası

Doğal afet, beklenmedik olaylar veya çeşitli sebeplerle herkes zaman zaman kaza geçirebiliyor. İş kazası geçirdim dediğiniz çoğu zaman insanların aklına çoğu zaman iş yerindeki uğraşınızdan dolayı bir olay yaşadığınız algısı oluşuyor.

Oysaki, iş kazalarında da bazen işinizle alakasız durumlar sonucu kaza geçirebilirsiniz. Aynı şekilde alınan önlemler yeterli olsa bile kaçınılmaz bir şekilde iş kazası geçirebilirsiniz.

Yargıtay kararları ve kanunlar doğrultusunda, bu durumlarda iş veren;

 • Gerekli önlemleri almışsa,
 • İhmalkarlık yapılmamışsa,
 • İş ile alakasız bir kaza geçirmişseniz

bile, geçirdiğiniz kaza iş kazası olarak değerlendirilir.

İş yerinin suçlu bulunduğu durumlarda iş yerine tazminat davası açılması mümkün ancak iş yerinin suçlu olmadığı durumlarda da devletin sağladığı bir sürü imkandan faydalanabiliyorsunuz.

Bu yüzden iş yerinin suçsuz olduğu durumlarda dahi iş kazasını tespit ettirmeli ve buna göre haklarınızı talep etmelisiniz.

Sigortasız Olarak Çalıştığım Yerde İş Kazası Geçirdim

Çalıştığınız yerde sürekli olarak, aylık, haftalık, günlük hatta birkaç saatliğine bile bulunuyor olabilirsiniz. Sadece birkaç saatliğine yapacağınız işlerde bile iş verenin size sigorta yapma zorunluluğu bulunuyor.

Diyelim ki iş veren sizi sigortasız olarak çalıştırdı ve bu süre içerisinde başınıza bir kaza geldi.

Korkmanıza hiç gerek yok! Bu durumlarda başınıza gelen olaylar da iş kazası olarak değerlendirilmekte. Ancak diğer işçilerin tanıklığı, olaya dair somut kanıtlar ve benzer şekillerde bu olayın iş kazası olduğunu tespit ettirmelisiniz.

Burada sıkça karşılaşılan bir durumun önüne geçmek isterim. Yaşanan iş kazaları sonrası iş verenler çalışanlarına büyük sözler verip şikayetçi olmamaları için kendilerini ikna edebiliyor.

İş verene karşı bir dava açmayacak olsanız bile, bu hakkınızı saklı tutmak için iş kazasını kayda geçirmelisiniz. Aksi halde, elinizde böyle bir şans kalmayacak ve hakkınızı kaybetme durumuyla karşı karşıya kalacaksınız.

İş Yeri Dışında Geçirilen Kazalar

Bir kazanın iş kazası olması için illa çalıştığınız yerde olması gerekmiyor. Örnek vermek gerekirse;

 • İş yerine servisle gidiyorsanız ve trafik kazası geçirmişseniz,
 • İş veren sizi bankaya, muhasebeye yollamış ve ofis dışında kaza geçirmişseniz,
 • İş saatleri içerisinde, iş sebebiyle ofis dışında bulunduğunuz bir sürede kaza geçirmişseniz

iş kazası geçirmiş sayılırsınız. Bu iş kazaları işle alakalı olmayabilir.

İş saatleri içerisinde tamamen iş verenin ve çalıştığınız yerin mesuliyeti / sorumluluğu altında kabul edilirsiniz. Bu yüzden işinizle doğrudan ilgili olmasa bile iş yeri dışında geçirdiğiniz kazalar da iş kazası olarak kabul edilir.

Deprem, Yıldırım Çarpması Gibi Doğal Afetler Sebebiyle İş Kazası Geçirdim

Yargıtay kararları sonucunda doğal deprem, heyelan, tsunami, yangın ve yıldırım çarpması gibi doğal afetler sonucu işte geçirdiğiniz kazalar da iş kazası olarak değerlendirilmektedir.

Kanunların yorumlanması ve hakimler tarafından karara bağlanması aşamasında Yargıtay önemli bir rol oynar. Bu durumda daha önce yaşanmış benzer bir olayda yargıtayın nasıl bir karar verdiğine bakılır. Emsal davada verilen karar doğrultusunda da hakim benzer veya aynı kararı verir.

Örnek olarak incelemek gerekirse “İş Kazasında Ölüm” ile ilgili olarak yargıtay şöyle bir karar vermiştir:

“Anne babaya ölüm geliri bağlanmamış olması annenin-babanın çocuklarının bakımına ihtiyaçları bulunmadığı sonucunu doğurmayacaktır. Anne babaya ölüm geliri bağlanmamış olması destek ilişkisinin ve buna bağlı olarak destekten yoksun kalma tazminatı talep hakkının varlığına bir engel teşkil etmeyecektir. Bununla birlikte anneye-babaya ölüm geliri bağlanması, destek ilişkisinin varlığı yönünden olmasa da tazminatın hesabında dikkate alınacaktır. SGK tarafından çocuklarının ölümü nedeniyle yapılan ödemeler ve bağlanan gelirin Kurum tarafından rücu edilebilen kısmı, belirlenen destekten yoksun kalma tazminatından indirilebilecektir.” (HaberTürk)

Yargıtayın bu kararı iş kazasında ölen (Örneğin: Soma Faciası) kişilerin ailelerine gelir bağlanmasına yönelik önemli bir karardır. Hakimler de davada karara varırken bu kararı gözeterek sonuca ulaşır.

Doğal afetler konusundaki yargıtay kararlarına göre ise:

 • İş yerinde yıldırım çarpması,
 • İş yerinde depremde enkaz altında kalmak veya yaralanmak,
 • İşe giderken veya iş yerinde sel felaketine uğramak

gibi olaylar iş kazası sayılmıştır.

Başıma Farklı Bir İş Kazası Geldi

Eğer hala geçirdiğiniz kazanın iş kazası olduğundan emin değilseniz veya;

İş kazası sonucu haklarınızı öğrenmek ve detaylı bilgi almak istiyorsanız, avukatlarımıza soru sorabilirsiniz

Don`t copy text!