Hukuk Bürolarının Görevleri

//

Av. Hakan Taştemir

Türk hukuk dalında yargılama hukuk davaları ve ceza davaları olarak ikiye ayrılıyor. Her iki hukuk sisteminde birbirinden farklı davalara bakıldığında hukuk sistemi oldukça geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Bu nedenle hukuk bürolarının üstlenmiş oldukları görevler de oldukça büyük bir öneme bürünüyor.

Hukuk Bürolarının Ele Aldığı Konular

Hukuk büroları, hukuk davaları ve ceza davaları olmak üzere iki farklı hizmet veriyor. Hukuk davaları konusunda boşanma, velayet, tazminat, miras ve eşya hukukuna bağlı davaları içeriyor. Bu nedenle istanbul en iyi hukuk büroları hukuk davaları konusunda uzman avukatlar aracılığı ile hizmet veriyor.

Ceza Davalarında Avukatlık Hizmetlerinin Önemi

Yargı sistemi içerisinde yer alan davalardan birisi de ceza davaları olarak dikkat çekiyor. Özellikle ceza davalarına konu olan olaylarda mağdur ve sanık olan taraflar istanbul en iyi hukuk büroları aracılığı ile davaları ele alarak haklarını savunuyorlar. Ceza davaları hukuk davalarına göre çok daha geniş bir zaman dilimi içerisinde değerlendirildiğinden, avukatlar için önemli olan davalar ile ilgili bilgi, belge ve tanıkların davanın konusuna uygun olmasıdır.

Velaket Verilmesi ve Dava Sürecinin Başlaması

Herhangi bir davada taraf olan kişiler istanbul en iyi hukuk büroları bünyesinde bulunan avukatlardan avukatlık hizmetleri alabilmeleri için öncelikle ilgili avukatlara noter kanalı ile vekalet vermeleri gerekiyor. Vekaletsiz avukatlık hizmetleri verilemediğinden öncelikle vekalet işlemlerini yaparak avukatlara davalarda kendi haklarını savunabilmeleri için yetki verilmesi gerekiyor. Vekalet işlemlerinden sonra da avukat hukuksal anlamda ilgili kişinin yasal temsilcisi oluyor ve dava süreci başlıyor.

Dava Dilekçesinin Yazılması ve Avukatın Talepleri

İstanbul en iyi hukuk bürolarında bulunan avukatlar ile dava işlemlerine başlandığında, vekalet alan avukat öncelikle ilgili davaya konu olan olaylar ve müvekkilinin mağdur olduğu konuları kapsayan bir dava dilekçesi yazarak, yazmış olduğu bu dilekçeyi müvekkili ile paylaşıp onayını aldıktan sonra mahkemeye sunuyor. Avukat bu süreç içerisinde müvekkilinden bir takım taleplerde bulunabiliyor. Öncelikle davaya konu olan somut olacak bilgi, belge ve olaya tanık olan kişilerin belirlenmesi dava sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için oldukça önemlidir.

Mahkemenin Gerekçeli Kararı ve Temyiz Süreci

Davanın başlaması için ön hazırlıkların yapılması ile birlikte dava ile ilgili işlemler artık mahkemenin araştırma ve inceleme işlemlerine bırakılıyor. Mahkeme bu süreç içerisinde gerekli araştırma ve incelemelerini yaparak tanıklara da söz hakkı veriyor ve ilgili olayın aydınlatılmasını sağlıyor. İlgili olay mahkeme tarafından aydınlatıldıktan sonra mahkeme gerekçeli kararını sözlü ve yazılı olarak taraflara bildiriyor. Bu kararın taraflara bildirilmesi ile birlikte 15 günlük süre içerisinde tarafların mahkemenin kararını bir üst mahkemeye itiraz etme hakları söz konusu oluyor. Bu süreçte avukatın temyiz dilekçesi hazırlaması ve temyiz dilekçesinde itiraz edilen unsurların çok net bir şekilde dile getirilmesi oldukça büyük önem arz ediyor.

Yorum yapın