İstanbul Ağır Ceza Avukatı Nedir?

Ceza hukuku, işlenilen bir suçtan dolayı mağduriyet yaşayan kişilerin haklarını savunmayı amaçlar.  Herhangi bir suça iştirak eden veya işlenilen suçtan dolayı zarara uğrayan kişilerin hukuktan doğan haklarının farkında olmaları gerekir. İstanbul Ağır Ceza Avukatı olarak ceza hukuku alanında profesyonel hizmet vermekteyiz.

İşte ceza yasaları, ceza davaları ve ceza avukatı ile ilgili merak edilenler ve bilmeniz gerekenler.

Gerekli süre: 2 dakika.

 1. Ceza davaları nasıl açılabilir?

  Ceza davaları, cumhuriyet savcıları tarafından açılır. Suç işlediğine yönelik şüpheler bulunan kişiler aleyhine soruşturma başlatılır.
  Müştekinin ( şikayetçinin ) işlenilen bir suçla alakalı şikayette bulunması halinde savcılık tarafından gerekli görülen soruşturma sürecine başlanır. Soruşturma süreci sonucunda davanın açılıp açılmayacağına karar verilir. Bütün bu sürece de ceza muhakemesi denir.
  Cumhuriyet savcısı, herhangi bir şikayet gözetmeksizin de resen dava açma yetkisine sahiptir. Yapılan soruşturma neticesinde suçla ilgili deliller bir araya getirilir. Dava açılmasına karar verilmesi halinde bir iddianame hazırlanır ve ilgili mahkemeye yargılama talebi iletilir. İddianame içeriğinde suçlu olduğu iddia edilen kimseye atfedilen suç ve bununla ilgili kanun maddesine yer verilir.

 2. Ceza davası hangi mahkemede görülür?

  Ceza davalarının görülmesi için asliye ceza mahkemeleri ve ağır ceza mahkemeleri çalışır.
  10 yıldan fazla hapis gerektiren suç işleyenlerin yargılanması ağır ceza mahkemelerinde yapılır. Müebbet hapis cezaları, adam öldürme, örgütlü suç işleme, zimmete mal geçirme, rüşvet, irtikap, yağma, hileli iflasa sebebiyet verme gibi tüm suçlar ağız ceza tarafından görünen bazı davalardır.
  Bunların haricinde kalan suçlar, asliye ceza mahkemelerinde görülür ve sonuca bağlanır.

 3. İstanbul Ağır Ceza Avukatı Ceza davaları nasıl değerlendirilir?

  Şahsınıza yöneltilen bir suçun olması halinde soruşturma sürecine başlanılır. Soruşturma süreci kural olarak gizli, yazılı ve hızlı bir şekilde yapılır. Bu süreçte dava açılması için yeterli kanıt olup olmadığına karar verilir. Ayrıca dikkate alınması gereken deliller, belge ve bilgiler de soruşturma aşamasında toplanır.
  Dava açılması için yeterli sebep yoksa veya delil yetersizliği varsa, bu aşamada savcılar; “kovuşturmaya gerek yok” ya da “takipsizlik” kararı verebilir.

 4. Kendinizi nasıl savunabilirsiniz?

  Aleyhinize bir soruşturmanın söz konusu olması halinde kendinizi savunma hakkınız da otomatik olarak başlar. Yöneltilen suçlama nedeniyle hukuktan doğan hakların savunulması açısından ceza avukatından yardım talep edebilirsiniz. Ancak ortada bir suçlama olmaksızın hürriyeti tahdit edici (özgürlük kısıtlayıcı) bir durumun oluşması halinde de, kanunen kendinizi koruma hakkınız söz konusudur. Böyle bir durumda, ifadeye avukatın çağrılması ve avukat olmaksızın ifade vermeyeceğinize yönelik beyan hakkı kullanılabilir. Ceza avukatı, hakkınızdaki iddiaların her aşamasında savunmanızı yapma hakkına sahiptir. Şüpheli olduğunuz durumdan, sanık olarak yargılandığınız tüm süreçlerde, hukuktan doğan hakların korunmasını sağlar.

 5. Soruşturmanın gizli olması ceza avukatını engeller mi?

  Genel bir prensip olarak, her soruşturma gizlidir. Ancak bu gizlilik, şüpheli veya şüphelinin avukatı için geçerli bir gizlilik değildir. İlgili davaya konu olmayan kişilere dair bir gizliliktir. Soruşturma gizliliği nedeniyle avukatın iddianameyi görmesi engellenemez. Mahkeme tarafından verilen kısıtlama kararları olması halinde avukatın kısıtlanan evrak veya dosyanın tümünü görmesi mümkün olmayabilir. Ancak soruşturmanın gizliliği öne sürülerek, evraklara erişim engellenemez.

 6. İstanbul Ağır Ceza Avukatı iddianameyi ve dava dosyasını inceleyebilir mi?

  Avukatlar şüpheli veya sanığın haklarını savunmak üzere vazifelidir. Avukatların, avukatlık haklarından doğan kazanımları bulunmaktadır.
  Şüpheli veya sanığın savunmasının doğru bir şekilde yapılması için haklarındaki iddialara vakıf (hakim) olunması gerekir. Bunun için de avukatlar kanunların verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanarak; sanık ve şüpheli hakkındaki tüm delilleri, iddiaları, video kayıtlarını inceleme hakkını kullanabilir.
  Her ne kadar bazı davalarda, avukatların delillere erişimlerine sınırlama konulsa da, ceza muhakemesi kanununca kısıtlamanın getirilmesi savunma hakkını zedelediğinden kabul edilemezdir.

 7. Ceza avukatına vekalet verilmesi gerekir mi?

  Bir ceza avukatının şüpheli ve sanık hakkındaki savunmasını yerine getirmek veya hakkındaki iddiaları öğrenmek amacıyla iddianameyi görmesi için bir vekaletnameye ihtiyacı söz konusu değildir.
  Ancak, sanık ve şüpheli için hazırlanan dosyadaki evrakların kopyasını temin edebilmek, vekaletname ile mümkündür. Şüpheli hakkındaki yakalama, tutuklama gibi kararların alınmasından sonra ceza avukatı, haklarınızdan haberdar olmanızı sağlayacak ve bunların etkin şekilde kullanımı için ise, gereken adımları atacaktır.

 8. Tutuksuz yargılama beraat ettirir mi?

  Bu konuya dair yanlış birtakım algılar söz konusudur. Bir kişinin tutuklu olarak yargılanması, bir ceza infaz uygulaması değildir.
  Kişinin delilleri karartma şüphesinin olması halinde veya sanığın kaçma ihtimalinin önüne geçmek üzere verilen karardır. Bu karar, kişinin ceza almasını gerektirmez. Yapılan yargılama sonucunda sanığın haklı görülmesi halinde beraat etmesine karar verilebilir.
  Tutuksuz yargılanan kişinin tutuklanma veya tutuklanmama gibi bir garantisi söz konusu değildir.
  Tutuklanmadan yargılanan kişi davanın neticelenmesi ve hakkında infaz kararının alınması ile infaz kurumuna sevk edilir. Bazı kişilerin tutuklu olarak yargılanmasından dolayı kişinin suçlu olduğunun düşünülmesi veya bu yöndeki algılar, tamamen yanlıştır.

Ceza avukatı tutma hakkında daha detaylı bilgi için İstanbul Ceza Avukatı yazımızı inceleyebilirsiniz.

“İstanbul Ağır Ceza Avukatı Nedir?” üzerine 3 yorum

Yorum yapın