Kartal Ceza Avukatı

//

Av. Emrecan Genez

Ceza davaları taraf olan bireyler açısından oldukça meşakkatli ve zorlu bir süreçtir. Bu süreçte bir hukuki uzmanın rehberliğinde hareket etmek, kişiler için bu zorlu süreci hafifletir niteliktedir. Kartal Ceza Avukatı bu uzmanlık gerektiren rehberliği müvekkillerine en adil biçimde sunarak, ceza davalarına taraf olan bireylerin hak ve çıkarlarını en etkili şekilde korumayı amaçlamaktadır.

KARTAL CEZA AVUKATI NASIL SEÇİLİR

Ceza davaları kişilerin hak ve hürriyetlerinin durumu açısından ciddi bir sebebe sonuç verebileceğinden yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu denli öneme sahip olan bir durumda kişilerin kendilerini temsil edecek olan avukatı seçmeleri de oldukça dikkatli olunması gereken ve ciddi bir konudur. Aşağıdaki kriterler Kartal Ceza Avukatının seçiminde aranması gereken özelliklerden bazılarıdır.

 • Avukatın ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış olması gerekir.
 • Avukatın hukuki bilgisini sürekli yinelemesi ve yasal mevzuatı aktif bir şekilde takip ediyor olması gerekir.
 • Avukatın ceza davaları ve mahkeme süreçleri bakımından bilgili ve tecrübeli olması gerekir.
 • Avukatın geçmişteki müvekkillerinin referanslarının değerlendirilmesi gerekir.
 • Avukatın güçlü bir iletişim gücüne sahip olması ve güvenilir bir kişiliğe sahip olması gerekir.

 Kartal Ceza Avukatı seçilirken dikkat edilmesi gereken kriterlerden bazılarıdır.

CEZA DAVALARINDA MÜVEKKİLİN SORUMLULUKLARI

Ceza davalarında avukatın sorumluluklarının yanında müvekkilin de belirli sorumlulukları mevcuttur. Bu sorumluluklar avukatın yalnızca dosyayı net bir şekilde anlamasına yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda iş birliği içerisinde ilerleyerek daha etkili bir savunma stratejisinin oluşmasına katkı sağlamaktadır.

Bu sorumlulukların müvekkil tarafından yerine getirilmesi hukuki sürecin sağlığı ve seyri açısından oldukça kritiktir. Çünkü bu sorumluluklar sağlandığı takdirde hem müvekkilin hak ve menfaatleri bir zarar görmeyecek hem de daha adil bir mahkeme kararının elde edilmesi söz konusu olacaktır. Bu sorumluluklardan bazıları şunlardır.

 • Müvekkil, gerçekleşen olay hakkında açık ve ihtilafsız bilgi vermelidir.
 • Müvekkil, avukatla sürekli iletişim içerisinde olmalı ve işbirliğini sağlamalıdır.
 • Davada öne sürülebilir nitelikteki tüm delil ve tanıklar avukata bildirilmelidir.
 • Müvekkil, avukatın tavsiye ve talimatlarının aksine davranmamalıdır.
 • Müvekkil, davaya yardımcı olabilecek kişisel, şahsi ve gizli bilgilerini gerektiği takdirde avukata anlatmalıdır.

KARTAL CEZA AVUKATI HANGİ ALANLARDA HİZMET VERMEKTEDİR

Kartal Ceza Avukatı müvekkillerine geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler yalnızca davanın mahkeme aşamasında değil aynı zamanda davanın soruşturma ve kovuşturma süreçlerini de kapsamaktadır. Müvekkilin hak ve menfaatlerini koruma misyonu yalnızca mahkeme salonunda değil tutukluluk ve gözaltı süreçlerinde, sorgu-sorgulama aşamalarında ve cezaevinde infaz halindeyken de devam etmektedir.

Kartal Ceza Avukatının hizmet verdiği davalardan bazıları şu şekildedir.

 • Kasten ve taksirle öldürme gibi hayata karşı suçlar,
 • Kasten ve taksirle yaralama, organ ve doku ticareti gibi vücut dokunulmazlığına karşı suçlar,
 • Cinsel saldırı gibi cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,
 • Şantaj, konut dokunulmazlığını ihlal gibi hürriyete karşı suçlar,
 • Hakaret gibi şerefe karşı suçlar,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal gibi özel hayata karşı suçlar,
 • Hırsızlık, yağma gibi malvarlığına karşı suçlar,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma-bulundurma gibi kamu sağlığına karşı suçlar,
 • Resmî belgede sahtecilik gibi kamu güvenine karşı suçlar,
 • Müstehcenlik gibi genel ahlaka karşı suçlar,
 • Çocuğun soybağının değiştirilmesi gibi aile düzenine karşı suçlar,
 • Kredi-Banka kartlarının kötüye kullanılması gibi bilişim alanında suçlar,
 • Yalan tanıklık gibi adliyeye karşı suçlar,

Kartal Ceza Avukatının hizmet kapsamına girmektedir.

KARTAL CEZA AVUKATI AVUKATLIK ÜCRETİ NE KADARDIR

2024 yılı itibariyle Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir ceza davasının Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca en alt sınırı 17.900 TL’dir.

Ancak her dava için belirli bir ücret söz konusu değildir. Zira bu ücretler davanın durumu ve işin özelliğine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle asgari ücret tarifesi yalnızca en alt sınırı belirlemekte olup, avukatlık ücreti müvekkil ve avukat arasında yapılacak olan anlaşmaya göre belirlenecektir.

DAVADA KARTAL CEZA AVUKATININ ROLÜ

Ceza davaları bireylerin özgürlüklerini kısıtlayabilecek nitelikte olan ciddi hukuki süreçlerdir. Bu nedenle hukuki süreç boyunca sizi temsil edecek olan avukatın önemi kritik bir öneme sahiptir. Kişilerin yasal mevzuat hakkında eksik bilgiye sahip olması, gerekli hukuki usullere vâkıf olmamaları ve bunların beraberinde bir avukat eşliğinde dava açmamaları pek çok mağduriyete yol açabilmektedir.

Kartal Ceza Avukatı, ceza hukuku konusunda gerekli yetkinliğe ulaşmış deneyimli ve tecrübeli uzmanlardan oluşmaktadır. Avukat dosyayı inceleyip etkili bir savunma stratejisi kurarak müvekkilin tüm olası mağduriyetlerini önceden önleyebilmektedir. Bununla beraber müvekkilin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde gözeterek davadan en adil sonuç elde edilmesini sağlayabilmektedir. Bu nedenle gerekli donanıma sahip olan bir uzmanla davaya çıkmak müvekkilin mağduriyetlerinin önceden önlenmesi ve haklarının etkili biçimde korunması bakımından en doğru tercih olacaktır.

 KARTAL CEZA AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kartal Ceza Avukatı Hakan Taştemir’in iletişim bilgileri şu şekildedir.

Telefon Numarası         : 0538 843 3777

İşyeri Adresi                  : Cevizli Mah. Köroğlu Cad.No:3 Kat:1 D:5 Kartal/İstanbul

Mail Adresi                    : [email protected]

Instagram                       : https://www.instagram.com/anadoluavukat/

Linkedin                          : https://www.linkedin.com/in/hakan-ta%C5%9Ftemir-648284136

Yorum yapın