Kartal Ceza Avukatı

//

Av. Emrecan Genez

Suç ve ceza hususlarındaki düzenlemeler, toplum düzeninin oluşturulması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenden dolayı suçlara karşılık olarak hapis cezaları ve para cezaları uygulanmaktadır. Kartal Ceza avukatı ise bu noktada şüpheli ya da sanık müdafii olabilir. Aynı zamanda mağdur taraf adına da müdafii olarak görev yapabilmektedir. Kartal ceza avukatı hizmetleri sayesinde ceza hukuku alanındaki davalarınızda çok daha güçlü bir hale gelebilirsiniz.

En İyi Ceza Avukatı Kartal

Günümüzde birçok insan çeşitli sebeplerden ötürü Anadolu yakası ceza avukatı gibi arayışlar içerisine girmektedir. Ceza avukatları, tıpkı her yargılamada olduğu gibi hukuki prosedürü işletme ve savunma görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ceza yargılamalarının sonucunda kişinin hürriyetini bağlayacak kararlar alınabileceği için uzman bir avukattan yardım alınması son derece önemli bir husus olarak öne çıkmaktadır.

Bir suçun işlendiğine dair şüphe söz konusuysa savcılık ya da kolluk birimleri kendilerine gelen ihbar ya da şikayetle soruşturma sürecini başlatır. Ardından deliller toplanır ve söz konusu olay için araştırma sürecine başlanır. Bu süreçte suçu işlediği tahmin edilen kişi ya da kişiler hukuki olarak şüpheli statüsündedir. Ceza avukatı kartal bu süreç esnasında sulh ceza hakimliğine başvuruda bulunarak, şüpheli müdafisi olarak yer alabilir.

Ceza Avukatı Anadolu Adliyesi

Kartal ceza avukatı yargılama süreci esnasında sanığın hukuki temsil görevini üstlenir ve temel hukuki haklarının savunmasını gerçekleştirir. Sanığın yerine geçip ifade vermesi gibi bir durum söz konusu değildir. Fakat sanık adına deliller toplayıp, mahkemeye sunabilir ya da kararlara itiraz edebilir. Ceza avukatı bir yargılama esnasında birlikte yargılanmakta olan birden fazla kişiyi savunabilmektedir. Fakat bu kişiler arasında hukuki menfaat çatışması durumu söz konusu olmamalıdır. Aksi halde bir ceza avukatı, tüm sanıkların müdafiliğini gerçekleştiremez. Örneğin; bir ceza yargılamasında avukatın hem sanık hem de mağdur taraflarını savunması mümkün olmayıp, hukukun ve doğal hayatın temel ilkelerine aykırı bir durumdur.

Bir ceza avukatı müdafiliğini gerçekleştirdiği sanığın ceza yargılaması henüz başlamadan yani süreç henüz yargılama aşamasındayken istinaf temyiz aşamaları ve kesin karar aşamasına kadar takip edebilme hakkına sahiptir. Ek olarak kararın kesinleşmesinin ardından da yargılamanın yeniden yapılaması talebinde bulunabilir. Müdafi ve avukat arasında imzalanacak sözleşme ile hangi aşamaların avukatın görev tanımına gireceği belirlenebilir.

Kartal Ceza Avukatı Tavsiye

Ceza davaları hakkında en çok merak edilenlerden bir tanesi de sürecin nasıl başladığı yönündedir. Ceza davaları sanık ya da mağdurun veya bu tarafların avukatları tarafından başlatılamaz. Ceza davası ancak cumhuriyet savcısı tarafından başlatılabilmektedir. Bu durumda mağdur şikayet ya da ihbar hakkını kullanabilir. Öte yandan şüpheli ya da sanığın avukatı ise sanık adına kovuşturma ve soruşturma aşamalarında savunma faaliyetini üstlenmektedir.

Türkiye’de genel olarak ceza avukatları konusunda yanlış anlaşılma söz konusudur. Birçok insan ceza avukatı kartal gibi avukatların suçu savunduğunu zannetmektedir. Fakat bu tamamen yanlış anlaşılmadan ibarettir. Bir kişi, hukuka göre yargılamanın sonucuna varılana dek suçsuz olarak kabul edilmektedir. Ayrıca kişi suçlu olsa dahi hukuk önünde bazı haklara sahiptir. Hukuka göre her bireyin hukuki yardım almaya hakkı vardır. Bu durum suç işleyen kişinin ceza almayacağı anlamına gelmez. Kişiye işlediği suça orantılı olarak ceza verilmelidir. Ceza avukatları da bu durumda suç işleyen kişiye hukuk tarafından verilen hakları kullanmaktadır. Ayrıca ceza avukatları mağdur tarafının müdafiliğini de üstlenebilmektedir. Kısacası; ceza avukatlarının suçu ve suçluyu savundukları düşüncesi büyük bir yanlıştan ibarettir.

Ceza Avukatı Kartal Adliyesi

Günümüzde birçok kişi ceza avukatı Kartal arayışı içerisine girmektedir. Çünkü daha öncede ifade etmiş olduğumuz gibi her birey hukuki yardım talebinde bulunma hakkına sahiptir. Ceza mahkemesince açılan davalarda bir avukattan yardım alan bireyler, çok daha avantajlı bir hale gelmektedir.

Ceza avukatları, ceza hukukuna tamamen hakim uzman avukatlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla ceza hukukunun çizgilerini ve işleyişini çok iyi bilmektedirler. Bu sayede müdafilerini hukuk önünde çok daha güçlü bir hale getirebilirler. Bireylerin kendi haklarını savunma hakları elbette vardır. Fakat bu durumda bir avukattan yardım almak çok daha mantıklı bir seçenek olacaktır. Çünkü hukukun her dalında olduğu gibi ceza hukukunda da birçok ayrıntı ve detay bulunmaktadır. Bu detayları gayet iyi bilen ceza avukatları sizi mahkemede çok daha avantajlı bir konuma getirecektir. Örneğin; kolluk birimlerince yapılan sorgu esnasında avukatlar müdafilerinin yanında yer alır. Bu esnada avukatın müdafisi adına cevap verme hakkı bulunmasa da hukuk dışı bir müdahale yapılmasına engel olurlar ve kişinin hukuki haklarını korurlar. Ceza avukatı yine mahkemede de şüpheliye sorulan sorulara cevap vermemekle birlikte, şüphelinin haklarını savunabilir. Şüpheli soruşturma aşamasındayken tutuklama kararı çıkmışsa, bu karara itirazda bulunabilir. Kısacası; ceza avukatıyla çalışmanın birçok faydası vardır.

Kartal Ceza Avukatlığı Ücreti

Kartal ceza avukatı hakkında en fazla merak edilenlerden birisi de ceza avukatlığı hizmetlerinin ücreti olarak karşımıza çıkıyor. Ceza avukatları, diğer avukatlık alanlarından farklı bir hizmet sunmaktadır. Diğer davalara göre farklı olarak karakolda, cezaevinde ve savcılıkta da faaliyetler gösterirler. Bu nedenle ceza avukatlığı ücretinin diğer avukatlık hizmetlerine göre farklı olduğunu söylemek mümkün.

Ceza avukatlığı ücreti; işin büyüklüğü, emek ve zorluğuna göre farklılık göstermekle birlikte, baro tarafından belirlenen asgari ücretin altında olamamaktadır. Ceza avukatları için düzenlenmiş bir sabit ücret tarifesinden de söz etmek mümkün değildir. Ceza avukatlığı ücretleri bunlara ek olarak davanın görüldüğü mahkemeye, tutuklu yargılamaya göre de değişiklik göstermektedir. Yani ceza yargılamasında avukatların alacağı ücret birçok faktör göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Bu nedenle sabit bir ücretin olduğunu söylemek mümkün değildir.

Yorum yapın