Maltepe Çekişmeli Boşanma Avukatı

//

Avukat Aytaç KINDIR

Maltepe Çekişmeli Boşanma Avukatı

Anadolu Avukatlık Ofisi boşanma ekibi olarak Maltepe ilçesi için çekişmeli boşanmalar bakımından hizmet vermekteyiz. Ekibimiz boşanma alanında köklü bir birikime sahiptir. Müvekkillerimize köklü birikimimiz aracılığıyla hak kaybı yaşatmaksızın hizmet veriyoruz. Maltepe Boşanma Avukatı olarak hukuk büromuz Maltepe. Kartal, Pendik, Tuzla,  İlçelerinde Aile Hukuku alanında hizmet vermekteyiz. Maltepe Boşanma Avukatı olarak müvekkillerimizin aile hukuku alanında yaşadıkları sorunları en hızlı şekilde çözümlemek amacıyla hukuki destek sunmaktayız.

Maltepe Boşanma Avukatı olarak açılacak çekişmeli boşanma davalarında yüz yüze görüşmeye öncelik veriyoruz zira bu noktada müvekkilimizin psikolojisinin tahlili ve içinde bulunduğu duygusal durum dava süreci bakımından önem arz etmektedir. Yüz yüze görüşmemizde evliliğin ilk günlerinden boşanma sürecine kadar yaşadığı sorunları kronolojik anlatmalarını ardından da bunu yazılı olarak açıklamasını talep ederek tüm süreci anlayabilmeye çalışmaktayız.

Eğer  müşterek çocuklarının velayetini istemesi durumu söz konusu ise çocukları ile ilişkileri, çocuğun yaşadığı ev şartları, müşterek çocuğun eğitim durumunun sizin için önemini Maltepe Boşanma Avukatı olarak en iyi şekilde anlatılacaktır.

Maltepe Çekişmeli Boşanma Davası Avukat Masrafı

Çekişmeli boşanmanın dava masrafı da müvekkillerimizin bizlere en çok sormuş olduğu soruların başında gelmektedir.  Bu soruya yanıt verebilmek adına birkaç hususu açıklığa kavuşturmak gerekiyor.

Öncelikle dava masrafı noktasında hangi tarafta bulunduğunuz önem arz ediyor zira davalı konumda bulunmanız halinde dava açmak gibi bir durum söz konusu olmadığından dava açılışındaki harç ve giderleri ödemek zorunda kalmayacaksınız. Eğer davacı konumunda bulunacaksanız bu durumda dava açarken kanunen istenen yargılama harç ve giderlerini ödemek mecburiyetinde kalıyorsunuz.

Çekişmeli boşanma anlaşmalı boşanmanın aksine tarafların evliliği sona erdirirken birbirleriyle fikir ayrılığı olması köküne dayanmaktadır. Çekişmeli boşanma avukatı ücreti de bu fikir ayrılığının ve davanın birden fazla uyuşmazlık içermesine göre değişmektedir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile Boşanma davası 2021 ücreti  belirlenmiştir. Ancak bahse konu ücret tavsiye niteliğinde olduğundan her avukatın boşanma ücreti değişmektedir. Boşanma davası ücreti 2021  konusunda Maltepe Boşanma Avukatı olarak bu alandaki tecrübesi, boşanma davası konusunda uzmanlığı belirleyici faktörlerdir. Boşanma davası açmak isteyen kişilere Maltepe Hukuk Bürosu olarak yardımcı olmaktayız.

Çekişmeli Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Toplumumuzda yüksek oranda boşanma artışı göze çarpmaktadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması dolayısıyla temel anlamda vatandaşlar Adliyeye giderek dava açması mümkündür.  Dosyalarda görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Her şeyden önce söylenmelidir ki hukukumuzda avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır ve vatandaşlarımız kendi haklarını en iyi boşanma avukatı dahi olmaksızın arayabilir. Kişi, Maltepe boşanma avukatları listesi araştırabilir ve aile mahkemesi avukatı bulabilir ancak dosya takibinde anlatılmış olunduğu üzere avukat tutma zorunluluğu yoktur.  Bu durum anlaşmalı ve çekişmeli boşanma için de geçerlidir.

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma  davası ile  nafaka, tazminat ve eşlerin müşterek çocuğu varsa velayet gibi hususları (tüm bu dosyalarda görevli mahkeme: aile mahkemesi) da karar altına alınacaktır.  Ancak unutulmamalıdır ki kişilerin kendi haklarını aramaları mümkündür fakat herhangi bir hak kaybına uğramamak adına ve rahat bir boşanma süreci yaşamak adına sürecin vekil aracılığıyla yürütülmesi en sağlıklı olan yoldur. Hukuku ve dosya sürecini, dilekçe aşamasını hukuka uygun yürütmek için vekil hizmeti gereklidir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Zaman Biter

Çekişmeli boşanma davası yazımızın ilk kısmında anlatılmış olduğu üzere herhangi bir konuda anlaşma sağlanamaması yani tarafların boşanma konusunda fikir çatışması yaşaması halinde açılması gereken bir boşanma davası türüdür. Çekişmeli boşanma süresi ise tarafların tutumuna bağlı olarak 1 ile 5 yıl arasında sürmektedir. Türk Adalet Sisteminde üç dereceli yargılama sistemi mevcut olup bunlar; ilk derece mahkemeleri yani yerel mahkemeler (İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Aile Mahkemesi vb.) , bölge adliye mahkemeleri (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi) ve Yargıtay mahkemeleridir. Çekişmeli boşanma süresi bakımından en önemli husus ise tarafların ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararı üst mahkemelere yani Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay’a taşıyıp taşımamalarına göre değişecektir.

Gelin rahat anlaşılması adına bunu bir örnek ile açıklayalım; Maltepe Boşanma Avukatı olarak İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda Aile Mahkemelerinde açmış olduğumuz boşanma davası yaklaşık 1 yıl kadar sürmektedir. Eğer bu mahkeme sonunda verilen karar taraflar için tatmin ediciyse, dava burada sona erer ve mahkemenin hükmünü vermiş olmasıyla boşanma gerçekleşecektir. Fakat taraflardan herhangibiri boşanma davası içinde geçen nafaka , maddi-manevi tazminat miktarı ve velayet durumu konusunda memnun değilse kararı bir üst mahkemeye taşıyabilir. Bu durumda dava yaklaşık 1-2 yıl daha uzayacaktır. Bu mahkemeden verilen karardan da memnun olmayan taraflardan biri en üst mahkeme olan Yargıtay’a dosya taşınacaktır. Burada da 1-2 yıl arası uzadığını düşündüğümüzde toplamda 5-6 yıllık bir süreç oluşacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Ne Kadar Nafaka Verilir

Müvekkiller tarafından bizlere en çok sorulan sorulardan birisi de çekişmeli boşanma davasında ne kadar nafaka verileceği konusudur. Bu sorunun yanıtlanabilmesi için öncelikle nafakanın ne olduğunun ve nafaka türlerinin açıklanması gerekmektedir. Nafaka boşanma davası devam ederken ya da boşanma davası sona erdikten sonra ödenen aylık yasal zorunluluktur. Nafakanın kanunda birden fazla çeşidi bulunmaktadır. Her nafaka çeşidine göre ayrı ayrı şartları da bulunmaktadır. Kanunda sayılan şartların bulunması halinde ancak mahkeme tarafından nafaka bağlanabilir. Ancak unutulmamalıdır ki nafakanın belirlenmesinde Maltepe Boşanma Avukatının rolü çok önemlidir.

Tedbir Nafakası: Boşanma davası devam ederken hakim geçici önlemler almalıdır. Hakim, dava devamında geçici velayeti vermiş olduğu ebeveyn lehine tedbir nafakası ödenmesin ya da boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan taraf adına ödenek olan geçici aylıktır.

İştirak Nafakası: Tarafların müşterek çocuğu bulunuyor ve müşterek çocuğun velayeti kime veriliyor ise eğitim, bakım, sağlık ve okul masraflarını karşılayan aylığın ödenmesidir.

Yoksulluk Nafakası: Tarafların boşanması ile yoksulluğa düşecek olan eşin ve daha az kusurlu olan eşin talep edeceği aylıktır.

Mahkeme tarafından ödenmesine hükmedilecek olan nafaka miktarı hakimin takdir yetkisindedir. Kanunen belli bir gelir aralığına göre belli bir nafaka miktarının hükmedileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Hakim, tarafların gelir ve durumuna göre belli bir miktar ödenmesine hükmedecektir.

Yorum yapın