Pendik Ceza Avukatı

//

Avukat Aytaç KINDIR

Pendik ceza avukatı, ceza mahkemelerinde görülmekte olan yargılamalarda müvekkillerini savunan, haksız yere mağduriyet durumunun ortaya çıkmaması için çabalayan ve adil yargılama için çalışan avukatlar olarak öne çıkmaktadır. Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere kanunlarda toplumun sıkıntısız bir şekilde yaşamasını düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu düzeni bozan bireylerde Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen cezalara çarptırılmaktadır. Söz konusu düzene uyulmaması durumunda ceza davaları açılır. Ceza davalarına bakan avukatlar ise genellikle ceza avukatı olarak tanımlanmaktadır.

En İyi Ceza Avukatı Pendik

Anadolu yakası ceza avukatı söz edilen davaların hukuki şartlar altında devam ettirilmesinde ve mağdur ya da sanığın hukuki haklarını koruma da görev alır. Takdir edersiniz ki her alanın olduğu gibi hukukun da kendine has işleyişi ve dili vardır. Her insan bu işleyiş ve dile hakim olamaz. İşte bu noktada Ceza avukatı Pendik hizmetlerinden yararlanarak herhangi bir olumsuz durumun başınıza gelmesine karşı önlem alabilirsiniz.   

Ceza avukatları hakkında en çok merak edilenlerden birisi de hangi davalarla ilgilendikleri olarak öne çıkıyor. Ceza avukatları pek çok davada görev alabilmektedir. Kısaca tanımlamak gerekirse kanuna aykırı bir eylemden ortaya çıkan sonuçlara bağlı açılan davalarda görev alırlar demek doğru olacaktır. Ayrıca, aslına baktığımız zaman ceza avukatı gibi bir tabir hukuk literatüründe ya da kanunda yer almıyor. Ceza hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar halk arasında ceza avukatı olarak anılıyor.  

Ceza Avukatı Tuzla

Öncelikle savunmadan söz edebilmek için suç ve suçun isnat edildiği bir kişinin olması gerekmektedir. İşte tam olarak bu noktada suç isnadıyla karşı karşıya kalan bireyi savunacak kişi ceza avukatıdır. Pendik ceza avukatı asli görevi mevzuatlara ve kanuna uygun bir şekilde müdafisini en aktif ve etkin biçimde savunmaktır. Savunma, ceza mahkemesinin çok önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Savunma sayesinde hem gerçek en doğru bir şekilde ortaya çıkartılır hem de şüphelinin temel hukuki hakları güvence altına alınmış olur.

Ceza avukatının görevi kollukta başlarken, kovuşturma evresi tamamlanıncaya dek devam etmektedir. Hatta aleyhe çıkan durum ya da kararlarda da İstinaf ve Yargıtay’a giden yolda rol üstlenmektedir. Savcılık makamı işlenen suça dair, kanıtlarıyla birlikte iddianame hazırlar ve mahkemeye sunar. Savcılığın mahkemeye sunmuş olduğu iddianame kabul edildiği ve herhangi bir eksik görülmediği takdirde dava görülmeye başlanabilir. Bu noktada ceza avukatının iddianamenin tam içeriğini iyi bir şekilde biliyor olması, etkin savunma açısından kritik öneme sahiptir.

Pendik Ceza Avukatı Tavsiye

Günümüzde birçok kişi Anadolu yakası ceza avukatı gibi aramalar yapıyor ve iyi bir ceza avukatı bulmak için çevresinden tavsiyeler alıyor. Ceza davalarında şüphelinin ya da suçlunun iyi bir avukatla çalışması, lehine sonuç alınabilmesi adına son derece önemlidir.

İyi bir ceza avukatı öncelikle suç vasfına özen göstermelidir. Aksi durumda müdafi açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Çünkü savunma yaparken avukatın ilk dikkat etmesi gereken şey savunduğu kişinin hangi suç ya da suçlardan yargılandığı olmalıdır. Bu ayrımın net bir şekilde yapılması, etkin savunmanın temelini oluşturur. Peki, ceza mahkemelerinde davası görülen suçlar neler? İşte ceza davalarının kapsadığı suçlar;

 • Uyuşturucu imal ve ticareti
 • Kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme
 • Kasten yaralama, taksirle yaralama
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Cinsel saldırı, cinsel istismar
 • Zimmet
 • Göçmen kaçakçılığı
 • Yağma
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Parada sahtecilik
 • Bilişim suçları
 • Anayasal düzene, devletin güvenliğine, devlet sırlarına ve milli savunmaya karşı işlenen suçlar
 • Resmi belgede sahtecilik
 • Hürriyete karşı suçlar
 • Vücut dokunulmazlığını ihlal
 • Özel hayata karşı suçlar
 • Genel ahlaka karşı suçlar
 • Özel mülkiyete karşı suçlar
 • Şeref ve onura karşı suçlar

Ceza Avukatı Pendik

Anadolu yakası ceza avukatı yukarıda saydığımız ceza davası konuları da dahil olmak üzere ceza hukuku alanına giren tüm davalarda görev alabilmektedir. Bir ceza avukatıyla çalışmanın suçlu ya da şüpheli açısından birçok faydası bulunmaktadır. Öncelikle hukuk herkesin anlayacağı bir konu olmamakla birlikte hukuksal sorunlarda uzman yardımı gerekir. Ceza avukatları, ceza hukukunda uzmanlaşmış kişiler olup ceza davalarının işleyişini çok iyi bilmektedir. Bu sayede davanızın takibi çok daha kolay bir şekilde yapılır. Özellikle de soruşturma evresinde ceza avukatının önemi çok büyüktür. Emniyet ve savcılık tarafından yapılan soruşturma işlemlerinde şüpheli ya da suçlunun ifadesinin alınması gibi aşamalarda kesinlikle bir ceza avukatının bulunması gereklidir. Ceza avukatları ifade sırasında müdafilerinin haklarını koruyacak, ifade esnasında bedensel ve ruhsal müdahale gibi hukuk dışı uygulamaların yapılmasına engel olacaktır. Bu sayede şüpheli ya da suçlunun temel hukuki hakları net bir şekilde korunacak ve maddi gerçeğe ulaşmak daha kolay hale gelecektir. Ceza davaları da dahil olmak üzere adil yargılamanın gerçekleşmesi için bir avukattan yardım almak şarttır.

Pendik Ceza Avukatı Ücreti

Pendik ceza avukatı ücreti konusunda herhangi net bir ücretin varlığından söz etmek mümkün değildir. Çünkü ceza davaları oldukça geniş konulara sahip olup, davalar arasında büyük farklılıklardan söz etmek mümkündür. Ceza avukatının alacağı ücret davanın boyutu, niteliği gibi esaslar doğrultusunda değişiklik göstermektedir. Dava süresi, soruşturma gibi aşamalar esnasında avukatın üstüne düşen görevler gibi etmenler; fiyatın belirlenmesi üzerinde en önemli unsurlar olarak göze çarpıyor.

Ayrıca ceza avukatlığı ücretlerinin diğer avukatlık hizmetlerine göre nispeten daha maliyetli olduğunu söylemekte mümkün. Çünkü ceza davalarında avukatın görevi, diğer davalara göre çok daha geniştir. Ceza avukatları, emniyet ve savcılık soruşturmaları başta olmak üzere iddianame aleyhinde delil toplanması gibi birçok işi yerine getirirler. Ayrıca dava süresi olarak da diğer davalara oranla daha uzun bir süreçtir. Ek olarak, barolar tarafından ceza davaları için belirlenmiş kesin bir ücret bulunmamaktadır.

Yorum yapın