Üsküdar Ceza Avukatı

//

Av. Hakan Taştemir

Ceza davaları oldukça karmaşık nitelikte olan ve kesinlikle bir hukuki uzmanın rehberliğini gerektiren davalardır. Üsküdar Ceza Avukatı bu uzmanlık gerektiren rehberliği ceza davalarına taraf olan kişilerin hak ve menfaatlerini en iyi şekilde koruyarak hizmet vermektedir.

 ÜSKÜDAR CEZA AVUKATI NASIL SEÇİLİR

Ceza davaları kişilerin haklarını ve hürriyetlerini kısıtlayabilecek durumlar doğurabilmektedir. Bundan dolayı bu denli önemli olan bir hususta sizi temsil edecek olan vekilin en doğru bir şekilde seçilmesi gerekir. Üsküdar Ceza Avukatı seçilirken aşağıdaki durumlara dikkat edilmelidir.

 • Avukat ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış olmalıdır.
 • Avukat yasal mevzuatı aktif bir şekilde takip ediyor olmalıdır.
 • Avukat ceza davaları ve mahkeme süreci ile ilgili deneyimli ve tecrübeli olmalıdır.
 • Daha önceden ilgili avukatla çalışmış olan kişilerin referansları değerlendirilmelidir.
 • Avukatın iyi bir iletişim gücü ve güvencesi olmalıdır.

CEZA DAVALARINDA MÜVEKKİLİN SORUMLULUKLARI

Ceza davalarında avukatın sorumluluklarıyla beraber müvekkilin de yükümlülükleri mevcuttur. Bunlar avukatın dosyayı doğru bir şekilde anlamasını ve işini daha profesyonelce yapmasını sağlayan araçlardır. Bu yükümlülükler müvekkil tarafından yerine getirildiği takdirde dava başarılı bir şekilde yürütülecek ve adil bir sonuç ortaya çıkacaktır. Bunlardan bazıları şu şekildedir.

 • Müvekkil, davaya konu olan olay hakkında tam ve doğru bilgi vermelidir.
 • Müvekkil, avukatla olan iletişimini aksatmaksızın devam ettirmelidir.
 • Davaya sunulabilir nitelikte olan tüm delil ve tanıklar avukata bildirilmelidir.
 • Müvekkil, avukat tarafından verilen tavsiye ve talimatlara uygun hareket etmelidir.
 • Müvekkil, dava ile ilgili olan gizli veya özel bilgilerini gerektiği takdirde avukata bildirmelidir.

ÜSKÜDAR CEZA AVUKATI HANGİ ALANLARDA HİZMET VERMEKTEDİR

Üsküdar Ceza Avukatı uzmanlık alanı sebebiyle müvekkillerine birçok hizmet vermektedir. Bunlar davanın kovuşturma (mahkeme) aşamasında olabileceği gibi aynı zamanda tutukluluk ve gözaltı durumları, sorgulama durumları ve cezaevindeki haklarının korunması da bu kapsam içerisindedir.

Üsküdar Ceza Avukatının hizmet verdiği davalardan bazıları şu şekildedir.

 • Kasten ve taksirle öldürme gibi hayata karşı suçlar,
 • Kasten ve taksirle yaralama gibi vücut dokunulmazlığına karşı suçlar,
 • Cinsel saldırı gibi cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,
 • Tehdit, şantaj gibi hürriyete karşı suçlar,
 • Hakaret gibi şerefe karşı suçlar,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal gibi özel hayata karşı suçlar,
 • Hırsızlık, dolandırıcılık gibi malvarlığına karşı suçlar,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti gibi kamu sağlığına karşı suçlar,
 • Parada sahtecilik gibi kamu güvenine karşı suçlar,
 • Müstehcenlik genel ahlaka karşı suçlar,
 • Hileli evlenme, aile yükümlülüklerini ihlal gibi aile düzenine karşı suçlar,
 • Sistem engelleme-bozma gibi bilişim alanında suçlar,
 • İftira, suç uydurma gibi adliyeye karşı suçlar,

Üsküdar Ceza Avukatının hizmet kapsamına girmektedir.

ÜSKÜDAR CEZA AVUKATI AVUKATLIK ÜCRETİ NE KADARDIR

2024 yılı için Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davanın alt sınırı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 17.900 TL’dir.

 Ancak davanın seyri ve durumuna göre bu ücret değişkenlik gösterebilmektedir. Dolayısıyla avukatlık ücreti müvekkil ve avukat arasında yapılacak olan anlaşmaya göre şekillenecektir.

DAVADA ÜSKÜDAR CEZA AVUKATININ ROLÜ

Ceza davaları kişilerin hürriyetini kısıtlayabilecek nitelikte olan davalardır. Bu nedenle ceza davalarında avukatın önemi oldukça büyük ve hayati bir rol oynar. Kişilerin yasal mevzuatı ve usulleri bilmediğinden dolayı davalara avukat olmadan çıkmaları pek çok mağduriyetlere sebebiyet vermektedir.

Üsküdar Ceza Avukatı, ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış profesyonellerden oluşmaktadır. Avukat dosyaya bakarak güçlü bir savunma stratejisi oluşturarak müvekkilin olası mağduriyetlerini önleyebilmektedir. Bununla beraber müvekkilin hak ve menfaati gözeterek davanın hızlı bir şekilde ve müvekkilin lehine olacak biçimde sonuçlanmasını sağlayabilmektedir. Dolayısıyla alanında uzmanlaşmış bir avukatla hareket etmek her zaman kişilerin lehine olacak bir durum niteliğindedir.

CEZA AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Üsküdar Ceza Avukatı Hakan Taştemir’in iletişim bilgileri şu şekildedir.

Telefon Numarası         : 0538 843 3777

İşyeri Adresi                  : Cevizli Mah. Köroğlu Cad.No:3 Kat:1 D:5 Kartal/İstanbul

Mail Adresi                    : [email protected]

Instagram                       : https://www.instagram.com/anadoluavukat/

Linkedin                          : https://www.linkedin.com/in/hakan-ta%C5%9Ftemir-648284136