Blog

Rüşvet Suçu ve Cezası Nedir

Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 252 – Rüşvet Suçu

1. TCK m.252 Rüşvet Suçu Tanımı? Kamu görevlisi, görevinin ifası sırasında belli bir işi yapıp veya yapmaması için bir başkası tarafından kendisi veya göstereceği kişi lehine menfaat sağlarsa bu eylem rüşvet suçunun konusuna girecektir. Yalın anlatımla rüşvet, kamu görevlisine menfaat sağlayan kişinin hareketini ve kendisine menfaat sağlanan kişinin hareketini tanımlayan bir suç türüdür. TCK’da m.252’de … Devamını Oku…

Cinsel Taciz Suçu Nedir

Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 105 – Cinsel Taciz Suçu

1. TCK m.105 Cinsel Taciz Suçu Tanımı?   Suç tipik, hukuka aykırı ve kusurlu harekettir. Tipiklikle kastedilen, suçun kanunda suç olarak düzenlenmiş olması ve hareketin bu düzenlemeye uygun olmasıdır. Hukuka aykırılıkla kastedilen ise tipik hareketin hukuka aykırı olması, bir diğer deyişle bu hareketi hukuka uygun yapacak bir nedenin olmamasıdır. Kusurluluk ise failin tipik ve hukuka … Devamını Oku…

Reşit Olmayan ile Cinsel İlişki Suçu

Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 104 – Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Unsurları 1. TCK m.104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Tanımı? TCK m.6/1(b) uyarınca 18 yaşını doldurmamış herkes çocuktur. Ceza kanunu çocukların cinsel dokunulmazlıklarını korumak amacıyla çocukların cinsel dokunulmazlıklarını koruyucu birden fazla suç ihdas etmiştir. Bunlardan biri TCK m.103 çocukların cinsel istismarı suçudur. Bir diğeri de konumuz olan reşit olmayanla cinsel ilişki … Devamını Oku…

Cumhurbaşkanına hakaret Suçu

TCK 299 Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

1. TCK m. 299 Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Tanımı? Suç: tipik, hukuka aykırı kusurlu harekettir. Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu. Genel hareket suçu TCK m. 125’de düzenlenmiştir. Buna göre mağdurun onur şeref ve haysiyetini rencide edecek şekilde söylemde bulunan veya fiil isnat eden fail cezalandırılmaktadır. Cumhurbaşkanına hakaret suçu ise bu fiillerin doğrudan cumhurbaşkanına işlenmesi halinde vücut bulmaktadır. Suç … Devamını Oku…

Cinsel İstismar Suçu

Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 103 – Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

1. TCK m.103 Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Tanımı? Suç teorik açıdan baktığımızda tipik, hukuka aykırı ve kusurlu harekettir. Çocukların cinsel istismarı suçu da teorik suç teorisine uygun olarak düzenlenmiştir. Çocukların cinsel istismarı suçu, Türk Ceza Kanunu’na göre çocuğa karşı işlenebilen ve çocuğun cinsel dokunulmazlığını ihlal eden bir suçtur. Yazımız konusu suç TCK’nın cinsel dokunulmazlığa karşı … Devamını Oku…

Cinsel Saldırı Suçu

Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 102 – Cinsel Saldırı Suçu

1. TCK Madde 102 Cinsel Saldırı Suçu Tanımı?               Suçun tipik, hukuka aykırı ve kusurlu bir hareket olduğundan daha önceki yazılarımızda da söz etmiştik. Suçun genel anlamdaki bu tanımından sonra ele aldığımız cinsel saldırı suçu ise şöyle tanımlanabilir: Cinsel saldırı, cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Bu ihlalin derecesi Nitelikli TCK Madde 102 … Devamını Oku…

ZİMMET SUÇU nedir

Türk Ceza Kanunu Madde 247 – Zimmet Suçu

1. TCK m.247 Zimmet Suçu Tanımı? İstanbul Ceza Avukatı yazılarımızda ifade ettiğimiz üzere suç genel anlamıyla tipik, hukuka aykırı ve kusurlu bir harekettir. Zimmet suçunun ne olduğu ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) m.247 ve devamı hükümlerinde düzenlenmiştir. Zimmet suçu 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (BK) m.160’ta da düzenlenmiştir. Ancak bu zimmet suçu, yalnızca BK … Devamını Oku…

Türk Ceza Kanunu Madde 207 Özel Belgede Sahtecilik Suçu

TCK m.207 Özel Belgede Sahtecilik Suçu Tanımı? Suç: Tipik, hukuka aykırı, kusurlu harekettir. Belge ceza hukuku açısından: Yazılı, hazırlayanı belli ve içeriği itibari ile hukuki sonuç doğurmaya elverişli, hukuken korunmaya değer düzenleyeni görünen kişi tarafından düzenlenmiş olan belge olarak tanımlanabilir. Özel belge ise; belge vasfını taşıyan ve resmî belgeler dışında kalan yazılı belgelerdir. Özel belgede … Devamını Oku…

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK suçu

Türk Ceza Kanunu Madde 204 Resmî Belgede Sahtecilik Suçu

1. TCK m.204 Resmî Belgede Sahtecilik Suçu Tanımı?                Suç:  Tipik, hukuka aykırı kusurlu harekettir. Resmî belge ceza hukuku bağlamında:  yazılı, hazırlayanı belli ve içeriği itibari ile hukuki sonuç doğurmaya elverişli, hukuken korunmaya değer sahih belgedir. Bu bakımdan belge niteliğine haiz olmayan bir irade beyanı bu suça vücut vermeyecektir. Resmî belgede sahtecilik suçu resmî belgenin … Devamını Oku…

Cebir Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu Madde 108 Cebir Suçu

1. Cebir Suçu Tanımı? Cebir Madde 108- (1) Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur. Cebir suçu, TCK’nın 108. Maddesinde Hürriyete Karşı İşlenen Suçlar adı altında düzenlenmiştir.  Cebre maruz kalan kişi, bu fiziki gücün meydana … Devamını Oku…