Ticaret Hukuku

Ticaret doğası gereği şirketler veya insanlar arası etkileşimlerden oluşur. Bu da kaçınılmaz olarak bir güven ortamını gerekli kılar. İşte bu noktada;

Ticaret hukuku şirketler arası ilişkileri yasal boyuta taşır.

Ticari anlamda meydana gelen anlaşmazlıkların bir çözüme kavuşturulması için ticaret hukukuna başvulur.

Ticaret yapan, üretim yapan ya da hizmetler sunan firmalar çeşitli sözleşmelere de ihtiyaç duymaktadır. Ticari sözleşmeler sayesinde iki taraf da kendisini güvence altına alır. Ticaret hukukunun üç ana dalı bulunmaktadır:

 • Ticari işletme hukuku,
 • Şirketler hukuku,
 • Kıymetli evraklar hukuku.

Şirketler hukuku ise;

Şirketler Hukuki Hangi Alanlarla İlgilenir?

 • Ticari şirketlerin kurulması
 • Ticari şirketlerin bölünmesi
 • Ticari şirketlerin devredilmesi
 • Ticari şirketlerin birleşmesi
 • Ticari şirketlerin şekil değiştirmesi
  Ticari şirketler şekil (tür) olarak kanunda belirtildiği üzere temelde 5 çeşittir. Bunlar;
  Kollektif, Komandit, Anonim, Limited ve Kooperatif şirketlerdir.
  Ayrıntılı bilgi: http://www.alomaliye.com/2016/04/12/sirketlerde-tur-degisikligi/
 • Ticari şirketlerin tasfiyesi

Bu doğrultuda hemen her şirketin kendi hukuki işleri ile ilgilenen bir avukata ihtiyacı olduğunu ifade edebiliriz. Bu sayede herhangi bir durum ile karşılaşıldığında söz konusu şirket avukatı, her konuya hâkim olur ve sorun çok daha kısa bir şekilde çözüme kavuşturulur.

Şirket Avukatı Ne Yapar?

Şirket avukatı, genellikle sermaye şirketlerinde ve sermayeleri paydaşlara bölünmüş olan komandit şirketlere hukuki destek sunar.

Günümüzde ekonomi alanında yaşanan değişim ve gelişmeler, şirketlere verilen önemin artmasına neden olmuştur. Bu doğrultuda pek çok geniş kapsamlı reformlarda yürürlüğe girmiştir. Şirket avukatlarının sorumluluklarını ise aşağıdaki gibi sıralayabilmek mümkündür;

 • Şirket avukatı, Türkiye’de ve dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek şirketi ilgilendiren değişiklikler ile ilgili şirketi bilgilendirmektedir.
 • Şirket avukatı, gerekli mevzuatları yakından takip ederek şirketin risk durumlarını analiz etmektedir. Bu analizler doğrultusunda ise önleyici avukatlık hizmetlerini sunmaktadır.
 • Şirket avukatı, şirketlerin karşılaşabileceği çeşitli hukuki problemler ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlar.
 • Şirket avukatı, şirketlerin davalı ya da davacı olarak katıldığı davalarda takiplerin yapılmasını ve avukat desteğinin verilmesini sağlar.
 • Şirket avukatı, şirketlerin icra takiplerini gerçekleştirmektedir.
 • Şirket avukatı, şirketler için yol gösterici bir danışmanlık faaliyeti sunmaktadır.
 • Şirket avukatı, şirketlerin üçüncü kişiler ile akdedeceği sözleşmeleri düzenler ve düzenlenmiş olan sözleşmelerin hukuka uygunluğunu inceleyerek gerekli değişiklikler olması durumunda müdahale eder.

Sözleşme konusu şirketlerin hukuki anlamda en çok desteğe ihtiyaç duydukları noktalardan birisidir.

Özensiz bir şekilde hazırlanan sözleşmeler, şirketlerin beklenmedik zararlara uğramasına sebep olabilir. Şirketlerin ortaya çıkardığı katma değerler üzerindeki hakkını kaybetmesine neden olabilir. Ya da başka bir şirkete yaptırmak istediği işin tam olarak yapılmamasıyla sonuçlanabilir.

Şirketler Neden Şirket Avukatı ile Çalışmalıdır?

Ticari faaliyetler beraberinde birçok riski doğurur. Şirketler kurulduğu andan itibaren mutlaka hukuki analizlerden geçmelidir.

Risk Belirlenmesi

İyi bir avukat, firmanın atacağı adımların yasal düzenlemelere uygunluğunu tespit eder. Firmaya sorun çıkarabilecek durumları önceden farkeder ve firmanın yaptığı işlemlerin yasaya uygun olarak nasıl daha iyi bir şekilde yapılabileceğini söyler.

Diğer Şirketlerle İlişkiler

İyi bir şirket avukatı, şirketler arası ilişkilerin yasal düzenlemelere uygunluğunu ve gelecekte şirkete çıkarabileceği zorlukları önceden tespit eder.
Örneğin: bazı büyük şirketler, tehlikeli bir operasyona girişeceği zaman; kendi hanesine iş kazası yazılmasının önüne geçmek adına taşeron firmalarla birlikte çalışmaktadır.

Sözleşme Hazırlanması

Şirketler arası alım satım ilişkileri, bilgi paylaşımı veya hizmet alınması gibi durumlarda, şirketlerin kendisini güvenceye alması gerekir.
Bilgi paylaşımı durumunda katı kuralları olan bir gizlilik sözleşmesi, hizmet alınması durumunda hizmet kriterlerinin iyi belirtilmesi gibi durumlar önemli hale gelmektedir.

İyi bir hukuki destek almayan şirketler, ilerleyen zamanlarda çeşitli problemlerle karşılaşmaktadır. Dolayısıyla şirketlerin gerekli mevzuata hakim olan, ticari ilişkiler ile ilgili bilgi sahibi olan şirket avukatları ile çalışılması gerekmektedir.

Tüm bunların yanı sıra anonim şirketlerin yasal olarak avukat bulundurma zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk Avukatlık Kanunun 35. maddesi ile karara bağlanmıştır. Bu kanun kapsamında şirketlerin ön görülmeyen sermaye miktarının 250.000 TL’yi aşması durumunda avukat bulundurma zorunluluğu gün yüzüne çıkmaktadır.

Şirket Avukatının Firmalara Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Şirketinizin ticari hayatını sürdürdüğü sırada daha sağlam ve risksiz adımlar atabilmek için ticaret hukuku ile ilgili gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda şirket avukatlarının gerekliliğinden bahsettik. Şirket avukatlarının ise şirketlere sağladığı pek çok fayda bulunmaktadır. Bu faydaları aşağıdaki sıralayabilmek mümkündür.

 • Şirket avukatları sayesinde hem firmaların hem de çalışanların hakları yasalara uygun bir şekilde korunmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda şirket avukatları, şirket yetkililerini bilgilendirmektedir. Bu da şirketlerin olası olumsuzluklar karşısında bilgi sahibi olması sağlanmaktadır.
 • Şirket avukatları sayesinde meydana gelen karmaşık durumlarında çözülebilmesini sağlamaktadır.
 • Şirket avukatları sayesinde şirketler ile ilgili tüm hukuki prosedürler yerine getirilmektedir.
 • Şirket avukatları sayesinde şirket yöneticilerinin herhangi bir hukuki süreç ile ilgili araştırma yapmasına gerek kalmadan tüm bu süreç bilgili bir kişi tarafından takip edilmektedir.
 • Ticaret hukukunun oldukça kapsamlı bir hukuk türü olduğu göz önüne alındığında ticaret hukuki ile ilgili bilgisi olmayan kişilerin bu alan ile ilgili gereklilikleri yerine getirebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle şirket avukatlarının tüm bu zorlulukları ortadan kaldırabilmesi mümkündür.
 • Şirket avukatları, tüm hukuki süreçlere hâkim olduğu için problemsiz bir şekilde sözleşmelerin hazırlanmasını sağlar. Özellikle resmi prosedürlerde herhangi bir hatanın bulunması, şirketlerin ciddi problemler ile karşılaşmasına neden olabilir. Şirket avukatları ise tüm bu riskleri ortadan kaldırmaktadır.

Ticaret Mahkemeleri Hangi Davalara Bakar?

Ticaret mahkemeleri, özel mahkeme statüsündedir. Asliye ticaret mahkemesi olarak da adlandırılabilen ticaret mahkemeleri ile asliye hukuk mahkemeleri arasında bir görev ilişkisi bulunmaktadır. Davacı ve davalı tarafların işletme ilgili tüm davaları ticari dava olarak isimlendirilmektedir. Bu doğrultuda ticaret mahkemelerinin de genel olarak ticari davalara bakmak ile yükümlü olduğunu ifade edebiliriz.

Ticaret mahkemelerinin görevlerini genel olarak şu şekilde sıralayabilmek mümkündür. Ticaret mahkemeleri;

 • Ticaretten kaynaklanan alacak davalarına,
 • Çek iptali davalarına, menfi tespit, itirazın iptali ve istirdat davalarına,
 • İflasın ve iflasın ertelenmesi gibi davalara,
 • Tazminat davalarına,
 • Sigorta hukuku davalarına,
 • İhalenin feshi ve ipoteğin fekki davalarına,
 • İşletmelerin ya da mal varlıklarının devralınması, işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi nedeni ile açılacak olan ticari davalara,
 • Ticari vekil, temsilci ve tacir yardımcıları ile ilgili davalara,
 • Rekabet yasağı ile ilgili davalara,
 • Kredi emrini düzenleyen ve kredi mektubu ile ilgili hükümler içeren davalara,
 • Saklama sözleşmelerinden dolayı açılan davalara,
 • Panayır, sergi, Pazar gibi yerler ile ilgili açılan davalara bakma ile yükümlüdür.

Yukarıda bahsedilen tüm davalar ile şirket avukatının ilgilenmesi gerekmektedir. Şirket avukatı, şirketinizin işleyişi ile ilgili tüm bilgilere sahip olduğu için ekstra bir çaba sarf etmenize gerek kalmadan ticari davalarınızın yönetilebilmesi mümkündür.

Günümüzde şirketlere karşı açılan pek çok dava örneği bulunmaktadır. Bunlardan ilki yakın zamanda Facebook’a açılan veri mağduriyeti ile ilgili davadır. Kısa bir süre önce Facebook’ta meydana gelen küçük bir hata nedeni ile kullanıcıların fotoğraflarına erişim izni verilmesinde veri ihlali tespit edilmiştir. Bu durum Kişisel Verileri Koruma Kurulu Facebook için mağduriyet tazminat taleplerini gündeme getirdi. Söz konusu kurul tarafından yayınlanan karar doğrultusunda mağdur olan vatandaşlar, verilerinin kimlere aktarıldığı konusunda bilgi talep edebilecek duruma geldi. Bunun yanı sıra bireyler kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesini talep edebilmeydi. Son olarak ise Facebook’a meydana gelen bu hata ve mağduriyet doğrultusunda 1 milyon 650 bin liralık idari para cezası kesildi. Bahsedilen örnek, şirket davalarına verilebilecek en güncel örnekler arasında yer almaktadır.

Yakında tarihte Algida’ya açılan bir dava da şirket davalarına verilebilecek en iyi örnekler arasında yer almaktadır. Unilever’in bir markası olan Algida, son reklamlarında ‘Hay Maşallah’ sloganını kullanmaktadır. Söz konusu sloganın kendisine ait olduğunu iddia eden Mustafa İşleyen ise mahkemeye dava açtı. Mustafa İşleyen dilekçesinde hak sahipliğinin yalnızca slogan üzerine olduğunu ve reklam konsepti ile ilgili herhangi bir talep etmediğini belirtmiştir. Unilever ise davanın reddini istedi ve Hay Maşallah kelimelerinin genel nitelikte olduğunu, hiç kimsenin tekelinde olmadığı belirtti. Bu doğrultuda mahkeme, davayı reddetti.

“Ticaret Hukuku” üzerine bir yorum

 1. İYİ GÜNLER SYN AVUKATIM. BEN MEMURUM YAKINDA EMEKLİ OLACAĞIM. BİR ARKADAŞIMIN BÜFESİNE ORTAK OLACAĞIM.BU ORTAKLIK NOTER ONAYLI OLURSA SAĞLAM OLURMU. YANİ YARIN BİR GÜN BU DÜKKANIN DEVRİNDE ORTAĞIM TEK BAŞINA HARREKET EDEBİLİRMİ. YANİ SATIŞINI YAPARKEN DEVİR SIRASINDA SORUN YAŞARMI. SAYGILARIMLA

  Cevapla

Yorum yapın