Blog

Yasadışı Bahis Oynamanın ve Oynatmanın Cezası - Hukuki Bilgiler

Yasadışı Bahis Oynama Cezası (Kaçak)

Bahis; ülkemizde gerekli kurallar çerçevesinde oynanabilen ve şans oyunları kapsamında değerlendirilen kazanç yöntemlerinden bir tanesi olarak kabul edilir. Ancak bu kazancın vergilendirilmesi ve paranın yasal yollarla kişilere dağıtılması bahis oynamanın en temel özelliklerinden bir tanesidir. Türkiye’de Bahis Oynamak Suç Mu? Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre düzenlenmiş bahis oynama yöntemleri dışında bahis oynamak; yasadışı bahis oynama olarak … Devamını Oku…

Nafaka Artırım Davası Nedir?

Nafaka artırım davası, ortak çocukların yaşam maliyetlerinin yükselmesi sebebiyle iştirak nafakası için ya da eski eşin ihtiyaçlarının mevcut nafakanın karşılayamaması durumunda yoksulluk nafakası için talep edilebilir. Tedbir Nafakasının Artırılması Davası Haklı bir nedenle ayrı yaşama kararı alan eş, kendi ve/veya reşit olmayan ortak çocuklar için tedbir nafakası talebinde bulunabilir. Eğer hakim, bu nafakayı kararlaştırırsa, başka … Devamını Oku…

Boşanmada Ortak Velayet

Ortak velayet, ebeveynlere çocukların velayetinin müşterek olarak verildiği bir velayet şeklidir. Bu tür velayette, çocuğun bakımı ve ihtiyaçları konusunda kararlar ebeveynler tarafından ortaklaşa alınır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 7 Numaralı Protokol’ünün 5. maddesinde, ortak velayet ile ilgili hükümler yer almaktadır. Söz konusu Protokol’ün “Eşler Arasında Eşitlik” başlıklı 5. maddesi şöyle der: “Evlilik durumu, evlilik … Devamını Oku…

Nafaka Nasıl Hesaplanır?

Nafaka miktarı belirlenirken tarafların ekonomik durumu dikkate alındığından, otomatik olarak hesaplama yapabilecek bir motor mevcut değildir. Sıkça Sorulan Sorular Erkek Evlenirse Nafaka Düşer mi? Hayır, erkek evlenirse nafaka düşmez. Erkeğin yeniden evlenmesi durumunda, eski eşine ödediği nafaka kendiliğinden düşmez. Ancak nafaka alacaklısı olan eski eşin yeniden evlenmesi durumunda nafaka hakkı sona erer. Kadın Nafaka Öder … Devamını Oku…

Nafaka Artış Hesaplama Motoru (Yıllık)

Nafaka yıllık artış oranı, verilen nafaka miktarına uygulanacak zam oranını ifade eder. Nafakaya uygulanacak artış oranı taraflar arasında anlaşılarak belirlenebilir veya nafaka kararını veren mahkeme hâkimi tarafından belirlenebilir. Nafakaya uygulanacak artış oranı, nafakanın verildiği tarihe bir yıl eklenerek hesaplanır ve bu tarihten itibaren nafakanın bu artış oranıyla ödenmesi gerekmektedir. Amacı, verilen nafaka miktarının enflasyon karşısında … Devamını Oku…

Nafakanın Kaldırılması Davası

Nafaka kaldırma davası, nafaka borçlusunun nafaka ödemesini sonlandırmak amacıyla açtığı davadır. Nafakanın sona erdirilmesi talebi her zaman mahkemeden istenebilir ve belirli bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Nafakanın kaldırılmasını talep eden tarafın, karşı tarafın ekonomik durumunun daha iyi olduğunu veya kendisinin ciddi anlamda fakirleştiğini kanıtlaması gerekmektedir. Nafaka İptali Şartları Nelerdir? Nafaka iptali için gerekli … Devamını Oku…

Geçici Velayet Nedir?

Geçici velayet çocuğun bakımı, eğitimi, dini eğitimi, temsil edilmesi, çocuğun fiil ehliyetine sahip olunması, çocuğun mallarının yönetilmesi gibi hususları kapsamaktadır. Hâkim gerekli görürse çocuğun menfaatine uygun şekilde hâkim müdahalesi gündeme gelebilir. Boşanma davasının açılmasıyla hâkim gerekli görürse çocuk menfaatine geçici velayete karar verebilir. Geçici Velayet Nasıl Alınır? Geçici velayet sadece mahkeme kararıyla verilebilir. Geçici velayetin … Devamını Oku…

Anlaşmalı Velayet Değişikliği Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı velayet değişikliği, çocukların kimde kalacağı, çocuklarla kişisel görüşmenin sınırlarının ne olacağı noktasında eşlerin anlaştığı durumun adıdır. Taraflar, daha öncesinde mahkeme huzurunda farklı şekilde anlaşmış dahi olsalar belirli sınırlar çerçevesinde bunu değiştirme hakları bulunmaktadır. Bu konuda sadece tarafların anlaşması yeterli olmayıp bu anlaşma şartlarının mahkeme hâkimi tarafından da kabulü zorunludur. Anlaşmalı Velayet Değişikliği Protokolü Velayet … Devamını Oku…

Nafaka Nedir ve Türleri Nelerdir?

Nafaka Nedir? Nafaka, kelime anlamı itibari ile geçimlik, geçinmek için gerekli olan iaşe anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, Nafaka, boşanmış bir eşin, genellikle daha az geliri olanın, yaşamını sürdürebilmesi için diğer eşten alacağı maddi yardımdır. Nafaka Kime Verilir? Nafaka, kişilerin kendileri ile belirli bir dereceye kadar olan akrabalık bağı itibari ile hısımlığı bulunan kişilere ödenir. … Devamını Oku…

İrtikap Suçu ve Cezası

Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde 250 – İrtikap Suçu

1. TCK m.250 İrtikap Suçu Tanımı?           5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) m.250’ye göre, kamu görevlisinin bu görevinden dolayı sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine veya bir başkası lehine yarar sağlaması veya yarar sağlayacağına dair vaatte bulunması irtikap suçunu oluşturur. Kamu görevlisi ifadesi TCK m.6/1© bendinde açıklanmıştır. Buna göre kamusal faaliyetin yürütülmesine sürekli veya geçici … Devamını Oku…