Hakkımızda

Anadolu Avukat Bürosu

Avukat Aytaç Kındır

LL.M, Av. Aytaç KINDIR

Lise öğrenimini Işıklar Askeri Lisesi’nde tamamlayarak akabinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi esnasında Hukuk Klinikleri biriminde gönüllü olarak hizmet vermiş ve hukuk pratiğini geliştirmiştir. Halen, Anadolu Üniversitesi’nin Yönetim Bilgi Sistemleri Bölümü’nde ikinci üniversite öğrenimine devam etmektedir. İstanbul Barosu Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu Üyesidir. “Uluslararası Ticaret Hukuku” alanında yüksek lisansı bulunmaktadır. İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sertifikası sahibi olup İş Hukuku, İşçi/İşveren vekilliği ve Şirketler Hukuku alanında birçok seminer ve eğitime katılmış ve müvekkillerine hizmet vermektedir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Avukat Emrecan Genez

Av. Emrecan GENEZ

Lise öğrenimini Işıklar Askeri Lisesi’nde tamamlayarak akabinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimi esnasında Hukuk Klinikleri biriminde gönüllü olarak hizmet vermiş ve hukuk pratiğini geliştirmiştir. İcra Hukuku, Ceza hukuku, Gayrimenkul Hukuku ve Şirketler Hukuku alanında birçok seminer ve eğitime katılmış ve müvekkillerine hizmet vermektedir. Kentsel Dönüşüm Hukuku kapsamında yazıları olup Kentsel Dönüşüm Hukuku ve Davaları çerçevesinde müvekkilerine hizmet vermektedir. Ayrıca Ceza hukuku alanında uzlaştırma sertifikasına sahip olup ceza dosyalarında Uzlaştırmacı olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

İstanbul Ağır Ceza Avukatı

Av. Hakan TAŞTEMİR

Liseye kadar olan öğrenim sürecini Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunarak tamamlamış akabininde de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Üniversite boyunca çeşitli sivil toplum örgütlerinde başkanlık yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş yine bu dönem içerisinde Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde de görev almıştır. Stajına Müteakip Anadolu Avukatlık Ofisinde Kurucu Ortak olarak avukatlık mesleğine başlamıştır. Özellikle Ceza Hukuku alanında yapmış olduğu başarılı çalışmalarına UZLAŞTIRMA sertifikası da ekleyerek aktif olarak Uzlaştırmacı görevi ile de mesleğine devam etmektedir. Ceza hukuku alanında başta Türkiye olmak üzere uluslararası alanda da başarılı bir şekilde hukuk hizmeti vermektedir. Bunun yanı sıra Seçim Kurulu çalışmalarına katılmış yine ve İlçe Seçim Kurulu üyeliği de yapmış bulunmaktadır. Kentsel dönüşüm hukuku ve gayrimenkul hukuku alanında da faaliyet göstermektedir. İngilizce bilmektedir.

Av. Mustafa BULUT

Avukat-SMMM-Bilirkişi-İç Denetçi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1985 yılında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında lisans eğitimlerini tamamlamış, Ankara Gazi Üniversitesinden ise 1992 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur. 1992-2017 yılları arasında Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi ve Kamu İç Denetçisi olarak görev yapmıştır. 2002-2009 yılları arasında Vergi Müfettiş Yardımcılarının eğitimlerine öğretici olarak katılmış olup, tüm vergi kanunları, genel muhasebe, maliyet muhasebesi, revizyon, rapor yazma teknikleri konularında Maliye Bakanlığı bünyesinde eğitim çalışmaları vermiştir. 2009-2017 yılları arasında Maliye Bakanlığı koordinasyonunda iç denetim uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında; kurumların risklerinin belirlenmesi, ortadan kaldırılmasına yönelik kurum yönetimlerine önerilerde bulunmak, mali kayıp ve kaçakların tespiti, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin belirlenerek tekrarlanmamasına yönelik önlemlerin alınması ile kurum faaliyetlerinde verimliliğin artırılmasına yönelik tavsiyelerde bulunmak ve stratejik ve performans esaslı yönetim sistemlerinin oluşturulması amacıyla kurumların üst yönetimlerine raporlamalar yapmıştır.T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı İstanbul Bölgesi Bilirkişi listesinde faal olarak bilirkişilik yapmakta olup, Mali Müşavirlik ruhsatına da haizdir. İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak serbestavukatlık mesleğini icra etmektedir.
Katılınan Eğitim, Seminer ve Çalıştaylar
2019 – Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi
2019 – Bilirkişilik Temel Eğitim Programı
2015 – İç Denetim Eğitim Programı
2014 – Deloitte Akademi / BT Denetimi
2014 – İç Denetim Eğitim Programı
2013 – Bilgi Teknolojileri Denetimi
2013 – İç Denetim Eğitim Programı
2012 – YÖK / Farabi Değişim Programı ve ÖYP Programı
2012 – İç Denetim Eğitim Programı
2011 – Avrupa Birliği Bakanlığı / AB Uyum Sürecinde İç Denetim ve Dış Denetim İşbirliği
2011 – Kamu Yönetiminde Sürdürülebilirlik
2011 – İç Denetim İyi Uygulama Örnekleri
2010 – Denetim Standartları, Yönetişim, Risk-Kontrol Çerçeveleri
2010 – Üniversitelerde Kurumsal Risk Yönetimi
2010 – KİDDER / CGAP Eğitimi