Uzaklaştırma ve Koruma Kararı Nedir? Nasıl Aldırılır?

//

Avukat Aytaç KINDIR

Uzaklaştırma ve Koruma Kararı Ne Kadar Sürede Çıkar?

Uzaklaştırma ve koruma kararı talebi başvurusu kolluk kuvvetleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ya da şiddete uğrayan kişinin bulunduğu yerdeki aile mahkemesine yapılabilir. Uzaklaştırma kararı kişilerin mağdur edilmemesi açısından kısa süre içinde verilmektedir. Evden uzaklaştırma kararı bu talebin yapılmasından itibaren mercilerin yoğunluğuna göre değişmekle beraber 1-4 gün arasında çıkabilmektedir. Mahkemelerce uzaklaştırma kararı talepleri ivedilikle incelenmektedir. Fakat özellikle iş yoğunluğunun fazla olduğu illerde aile avukatı ile sürecin yürütülmesi daha hızlı sonuç alabilmek açısından önemlidir. Evden uzaklaştırma kararı için talepte bulunulması yeterlidir. Şiddetin ispatlanmasına gerek yoktur. Hiçbir belge veya delile ihtiyaç olmaksızın mağdur tarafından şiddete uğranıldığının beyan edilmesi koruma kararının verilmesi için yeterli olacaktır. Koruma tedbirlerinin verilmesi için boşanma davasının açılmış olmasına gerek yoktur.

Uzaklaştırma ve Koruma Kararı İçin Nereye Başvuru Yapılmalıdır?

Evden uzaklaştırma kararı şiddete uğramış ya da uğrama tehlikesi olan mağdurun talebi ile verilmektedir. Uzaklaştırma kararı aile mahkemeleri tarafından verilmektedir. Fakat kolluk kuvvetleri veya savcılıklara yapılan talepler de kararın alınması için yeterlidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise talep asliye hukuk mahkemelerine yapılır. Mağdurun bulunduğu yerdeki il-ilçe emniyet müdürlükleri, karakollar, il-ilçe jandarma komutanlıklarına talebin yazılı olması gerekmemektir. Bu mercilere yapılan sözlü beyan yeterli olmaktadır. Fakat Cumhuriyet Savcılıklarına ve aile mahkemelerine uzaklaştırma kararı için yapılan taleplerin yazılı şekilde bir dilekçe ile yapılması gereklidir. Dilekçede isim ve adres bilgileri eksiksiz olarak yazılmalıdır. Evden uzaklaştırma talebi dilekçesinde mağdurun uğradığı şiddetin türü, ne süredir devam ettiği yazılmalıdır. Şiddete uğrayan mağdurların ayrıca darp raporu alması durumun ciddiyetini ortaya koymak açısından daha etkili olacaktır. Mümkün olduğu takdirde dilekçe talep ve başvuru süreçlerinin alanında uzman olan avukatlar tarafından yürütülmesi süratli ve istenilen yönde sonuç alınması açısından önemlidir. Verilen uzaklaştırma kararının süresinin sona ermesinden itibaren sürenin uzatılmasını isteyen mağdurun bu talebini içeren dilekçeyi bulunduğu ildeki aile mahkemesine sunması gerekmektedir.

Uzaklaştırma Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Aile mahkemeleri tarafından verilen uzaklaştırma kararları, hakkında uzaklaştırma kararı alınan kişi olan muhataba tebliğ edilir. Evden uzaklaştırma kararlarına karşı itiraz yolu açıktır. Haklarında evden uzaklaştırma kararı alınmış olan kişiler bu karara itiraz edebilmektedir. Fakat itiraz süreye tabii tutulmuştur. Hakkında uzaklaştırma kararı verilmiş olan kişi bu kararının kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içinde kararı vermiş olan aile mahkemesine yazılacak bir dilekçe ile itiraz etmelidir.  Yapılan itiraz, kararı veren aile mahkemesinin bir üst numarası olan aile mahkemesi tarafından değerlendirilecektir. Yapılan itirazda, kararın hatalı olduğuna ilişkin sebepler ayrıntılı şekilde eksiksiz olarak açıklanmalıdır. İtirazı değerlendiren mercii ise kararını bir hafta içinde vermektedir. Mahkemece, ilgili tarafından yapılan itirazın yerinde bulunmaması halinde verilmiş olan uzaklaştırma kararına uygun olarak hareket edilmesi gerekecektir.  Nitekim itiraz merciinin vermiş olduğu karar ise kesin olup bu karara karşı yargı yolu açık değildir. Yapılan itirazın reddi ile karşılaşmamak açısından olay ve olguların doğru ve detaylı şekilde açıklanması için aile hukuku alanında uzman olan avukatlardan yardım alınmasında fayda vardır.

Uzaklaştırma Kararı Kimlere Karşı Alınır?

Evden uzaklaştırma kararı aile içinde şiddet uygulayan ya da şiddet uygulama ihtimali bulunan kişinin evden uzaklaştırılmasına olanak sağlar. Koruma kararlarından olan evden uzaklaştırma kararı uygulamada daha çok kocanın evden uzaklaştırılması olarak görülse de cinsiyet farklı olmaksızın şiddet uygulayan herkes için aldırılabilir. Evden uzaklaştırma kararı aynı evde yaşayan tüm bireylerin uzaklaştırılması için de verilebilir. Uzaklaştırma kararı ile şiddet uygulayan kişi müşterek konuttan uzaklaştırılır. Müşterek konut şiddete uğrayan mağdura tahsis edilir. Uzaklaştırma kararının alınabilmesi için yaş ayrımı ve şartı da yoktur. Bu sebeple evde yaşayan çocuk da müşterek konutta yaşayan kişiler hakkında uzaklaştırma kararı talebinde bulunabilecektir. Aile içi şiddete maruz kalan kişilerin yasal haklarını detaylı şekilde öğrenmesi ve geri dönüşü olmayan sonuçların önlenebilmesi açısından avukat desteği alınması önemlidir. Koruma tedbirleri ve uzaklaştırma kararı için detaylı bilgi sahibi olmak istemeniz halinde Anadolu Avukatlık Bürosu bünyesinde faaliyet gösteren aile hukuku alanında uzman avukatlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Uzaklaştırma ve Koruma Tedbiri Dilekçesi

Bulunduğunuz yerdeki en yakın aile mahkemesine sunacağınız dilekçe ile uzaklaştırma kararı ve koruma tedbiri talebinde bulunabilirsiniz. Dilekçede davalı ve davacı isim ve adres bilgilerinin eksiksiz doldurulması önemlidir. Dilekçenizde uğramış veya uğrama tehlikesi altında olduğunuz şiddetin türünü (fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel vs.) , şiddet uygulayan kişi ile aranızdaki ilişkinin ne olduğunu, hangi süreden beri şiddete maruz kaldığınızı, şiddetin nasıl uygulandığını, Şiddet esnasında herhangi bir silahın kullanılıp kullanılmadığını, varsa şiddete maruz kaldığınıza tanık olan kişileri, şiddet uygulayan kişinin madde bağımlılığı olup olmadığını, varsa şiddete ilişkin almış olduğunuz darp raporunu detaylı şekilde açıklamanızda yarar vardır.

Koruma Tedbiri ve Uzaklaştırma Dilekçe Örneği

……. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

(bulunduğunuz yer aile mahkemesi)

TALEPTE BULUNAN

DAVAVI              :

ADRES                          :

DAVALI                        :

ADRES                          :

KONU                           : 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince, gerekli koruma tedbirlerinin alınması hakkında taleplerimin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR:

Uğramış veya uğrama tehlikesi altında olduğunuz şiddetin türü (fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel vs.)

Şiddet uygulayan kişi ile aranızdaki ilişkinin ne olduğu

Hangi süreden beri şiddete maruz kalındığını

 Şiddetin nasıl uygulandığını

Şiddet esnasında herhangi bir silahın kullanılıp kullanılmadığını

Varsa şiddete maruz kaldığınıza tanık olan kişiler

Şiddet uygulayan kişinin madde bağımlılığı olup olmadığını

Varsa şiddete ilişkin almış olduğunuz darp raporu

Şiddet uygulayan kişinin silahının olup olmadığı,

HUSUSLARI DETAYLI ŞEKİLDE AÇIKLANMALIDIR.

HUKUKİ NEDENLER            : 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu.

HUKUKİ DELİLLER             : Darp Raporu, Mesaj ve arama kayıtları, tanık vs her türlü yasal delil (ZORUNLULUK BULUNMAMAKTADIR.)

SONUÇ VE TALEP                :

Yukarıda izah olunan sebeplerden dolayı Sayın Mahkemenizden;

6284 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile ilgili mevzuat uyarınca ivedilikle GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİN 6 AY SÜRE İLE VERİLMESİNİ TALEP EDERİM.

TALEPTE BULUNAN DAVACI

İMZA