İnternet Üzerinden Dolandırıcılık ve Cezası

//

Av. Emrecan Genez

İnternet suretiyle Dolandırıcılık Nedir?

Yaşadığımız bilişim ve teknoloji çağında her geçen gün Bilişim ve İnternet Dolandırıcılığı şeklinde ile işlenen dolandırıcılık suçları da artış göstermektedir. Özellikle internet üzerinden yapılan dolandırıcılık ve kredi ya da banka kartları ile yapılan dolandırıcılık son zamanlarda oldukça artış gösteren suçlardan birisi olmaktadır.

Bilişim ve İnternet Suretiyle Dolandırıcılık Nedir?

İnternet ortamında gerçekleştirilen her harcama ya da internet bankacılığı işlemi iz bırakmaktadır. Kötü niyetli internet kullanıcıları ise bu izleri kullanarak banka hesap bilgilerini ele geçirmesi ve kendi yararına olacak şekilde bu bilgileri kullanmasına bilişim dolandırıcılığı denmektedir. Gerek bankalar gerekse de e-ticaret siteleri bu dolandırıcılığın önlenmesi için sürekli olarak önlemlerini geliştirmesine rağmen ne yazık ki kötü niyetli internet kullanıcıları da yöntemlerini her geçen gün geliştiriyor.

Diğer bir yandan fishing adı verilen yeni bir internet dolandırıcılığı yöntemi de son zamanlarda artan suç çeşitlerinden birisi olmaktadır. Bu suç çeşidine hackerlar internet bankacılığı kullanıcılarının açıklarını kolay bir şekilde tespit etmektedir. Daha sonrasında internet bankacılığı müşterileri ile birlikte hareket ederek internet bankacılığı müşterilerinin kart limitlerini anında doldurmaktadır.

İnternet dolandırıcılığı Türk Ceza Kanunu 158. maddesinde yer alan nitelikli suçların içerisinde yer almaktadır. Bu sebeple de ceza hükümleri bu maddeye göre belirlenmektedir. Bilişim suçlarında hackerların IP numaralarını tespit etmek zaman almaktadır. Ancak kimliklerinin tespit edilmeleri durumunda verdikleri zarar ile orantılı olarak cezaları verilmektedir. Diğer bir yandan bilişim fishing internet dolandırıcılığına göre daha ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır.

Banka ve Kredi Kartı Aracılığı İle Dolandırıcılık Cezası

Banka ve kredi kartlarını kötü amaçlı kullanımı da bilişim suçları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca bilişim suçları içerisinde en yüksek cezaya sahip olan suç çeşidi olmaktadır. banka dolandırıcılığı 3 farklı çeşitte yapılabilmektedir.

Banka ya da kredi kartları kullanılarak işlenilen dolandırıcılık suçlarının ilki başkasına ait olan kartların başkası tarafından kullanması ya da kullandırılmasıdır. Bunun suç sayılabilmesi için banka ya da kredi kartnın sahibinin kartların kullanılmasında rızasının bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca bir başkasının da bu kullanımdan çıkar sağlaması gerekmektedir. Bu çıkar sadece kartı kullanan için değil başka birisi olarak da geçerli olmaktadır. Suça konu olan banka ya da kredi kartlarının sadece fiziksel olarak düşünülmemesi gerekmektedir. İnternet ortamında kullanılması da bu suçun içinde yer almasına neden olmaktadır.

Banka ve kredi kartları ile ilgili bir diğer su. ise sahte bir kartın üretilmesi, satılması veya devredilmesi olmaktadır. Bu suçun oluşabilmesi için suçun işlendiği bir sahte kredi kartının bulunması gerekmektedir. Ayrıca bu sahte kartın bağlı olduğu gerçek bir banka hesabının bulunması gerekmektedir. Eğer sahte kart bir hesaba bağlı değilse o zaman dolandırıcılıktan bahsedilemez.

Son olarak sahte bir kredi veya banka kartının kullanılarak çıkar sağlanması bulunmaktadır. Ancak bu sahte kartların gerçek bir hesap ile eşleşmesine gerek bulunmamaktadır. Bunun yerine sahte kartların fiili işleyen kişilere veya diğer kişilere çıkar sağlaması gerekmektedir.

Banka dolandırıcılığı Türk Ceza Kanunu’nda 4 ile 7 yıl arasında hapis cezası ve 5000 güne kadar para cezası ile cezalandırılmaktadır.

Hesap Kartı kullanmak suretiyle Dolandırıcılık

Hesap kartı kullanmak suretiyle Dolandırıcılık da bilişim suçları içerisinde yer alan suçlardan birisi olmaktadır. Banka hesapları ile bağlantılı olan bu kartların hem internet ortamında kullanılması sayesinde hem de pos cihazlarında ve ATM’ler de kopyalanması sayesinde zarar görmeleri mümkün olmaktadır. Bilişim suçları içerisinde en ağır cezalara sahip olan bankacılık suçlarından birisi olan hesap kartı dolandırıcılığı kanunda 3 farklı şekilde belirlenmiştir. Bunlardan ilki kart ve hesap bilgilerinin ele geçirilen bu bilgilerin kart sahibinin rızası dışında kullanılması ve bu kullanımdan çıkar sağlanması olmaktadır. Bir diğer suç unsuru ise sahte hesap kartlarını kullanılması olmaktadır. Bu yöntemde hesap kartları sahte olarak çoğaltılmaktadır. Ancak bu sahte kartlar hala banka hesabı ile bağlantılı olmaktadır. Son olarak sahte hesap kartlarının varlığından çıkar sağlanmasıdır. Bu durumda sahte hesap kartlarının banka hesapları ile iletişimde olmasına gerek bulunmamaktadır.

Facebook, Instagram ve Twitter kullanmak suretiyle Dolandırıcılık

Instagram, Facebook ya da Twitter Facebook, Instagram ve Twitter kullanmak suretiyle Dolandırıcılık gibi sosyal mecralarda sahte hesaplar kullanarak veya gerçek kişilerin gerçek hesaplarını çalarak hileli fiil ile çıkar sağlaması da bilişim suçları içerisinde yer almaktadır. Sosyal medya platformlarında sahte hesaplar ile kendilerini bir tanıdık olarak gösteren ve para isteyen hesaplar olduğu gibi belirli sahte ürünleri piyasanın son derece altında satan hesaplarda bulunmaktadır. Birçok farklı şekilde sahte hesaplar aracılığı ile çıkar sağlayan bu failler de bilişim suçları içerisinde cezalandırılmaktadır. Bu sebeple de mağdur olunması durumunda en yakın emniyet birimine ya da Cumhuriyet savcılığına başvurulması gerekmektedir.

Kripto Borsa kullanmak suretiyle Dolandırıcılık

Kripto Borsa kullanmak suretiyle Dolandırıcılık tüm dünyada hızla yaygınlaşmaya başlayan suçlar içinde yerini almaktadır. Her geçen gün daha fazla kişinin mağdur olduğu kripto borsa dolandırıcılığı ülkemizde de en çok işlenilen bilişim suçlarından birisi olmaktadır. Ancak ülkemize henüz kripto borsalar ile bir kanuni düzenleme gelmediği için kripto borsa dolandırıcılığı da özel olarak ele alınmamış bir bilişim suçu olmaktadır. Kripto borsa dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen failler bilişim suçlusu olarak yargılanmaktadır.