Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

//

Av. Hakan Taştemir

Manevi açıdan uğradığınız zararları tazmin etmek adına başvuracağınız en akılcı yöntemlerden bir tanesi olan manevi tazminat davasının nasıl açılacağı bireylerin en çok merak ettiği konular arasındadır. Kural olarak manevi tazminat davası davalının ikametgâh adresinde, davalının tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin merkezinin bağlı bulunduğu asliye hukuk mahkemesinde açılabilir.

Sözleşmenin ihlalinden kaynaklanan tazminat davalarında yukarıda bahsi geçen yer mahkemeleri yetkili olabilirken sözleşmenin ifa edildiği yani yerine getirildiği yer asliye hukuk mahkemesi de yetkili olabilir. Benzer şekilde haksız fiilden kaynaklanan tazminat davaları da yukarıda adı geçen mahkemelerin yanı sıra şu mahkemelerde açılabilmektedir;

  • Haksız fiilin vuku bulduğu yerdeki mahkemede,
  • Haksız fiilden kaynaklanan ama haksız fiilin gerçekleştiği yerden başka bir yerde ortaya çıkan zararlarda zararın ortaya çıktığı yerdeki mahkemede,
  • Haksız fiilden kaynaklı durumlarda zarar görenin ikametgâhında manevi tazminat davasına başvurulabilir.

Manevi tazminat davasının açılmasına neden olan durumlar ticari bir iş veya eylemden kaynaklanmışsa bu durumda yetkili mahkeme asliye ticaret mahkemesi olacaktır.

Manevi Tazminat Davası Açma Şartları Nelerdir?

Manevi anlamda karşılaşılan zararların giderilmesi adına başvurulan manevi tazminat davalarının belli başlı şartları bulunmaktadır. Bireylerin dava açmadan önce bu şartları detaylı bir şekilde incelemesi sonrasında dava sürecine başlaması beklenir. Bu noktada manevi tazminat talep etme şartları aşağıdaki şekildedir;

  • Yaşam hakkının elinden alınması (Babasının öldürülmesi nedeniyle bireyin elem duyması),
  • Sağlığı olumsuz etkileyecek eylemler (Doktorun yanlış tedavi uygulaması sonrasında ortaya çıkan durumlar),
  • Vücut bütünlüğünün zarar görmesi ( İş kazası nedeniyle uzuvlarda eksilme),
  • Ruhsal anlamda karşılaşılan yıpranmalar (İş yerinde mobbing veya iftira nedeniyle yaşanan psikolojik rahatsızlıklar),
  • Kişilik değerlerine gerçekleşen saldırılar nedeniyle bireyin üzüntü duyması manevi tazminat davalarının açılabilmesi adına ön şartı oluşturmaktadır.

Yukarıdaki durumlar nedeniyle tazminat davası açma hakkına sahip olabilecek olan bireyler her üzüntü ve elem veren olaydan dolayı dava açma hakkına sahip olamayabilirler. Bu anlamda makul sınırlar içerisinde gerçekleşen rahatsızlık durumlarında tazminat davası açmanız söz konusu olmayacaktır.

Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

(YETKİLİ)……. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI                        : ………………. (T.C: ………………)

                                          Adres:
VEKİLİ                         : Av. (Anadolu Hukuk Bürosu)

DAVALI                        : ………………. (T.C: ………………)
                                          Adres:

KONU                            : Maddi ve manevi tazminat taleplerimizi içerir dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR        : Yaşanan olaya dair açıklamalar liste halinde yapılır.

HUKUKİ DELİLLER : bilirkişi incelemesi, tanık, yemin ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER : BK, HMK ve ilgili diğer yasal mevzuat.

İSTEM                           : Dava sonucuna yönelik istemler sıralanır.

“Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?” üzerine bir yorum

Yorum yapın