Avukat Hakan Taştemir’in Verdiği Danışmanlık Hizmetleri

//

Av. Hakan Taştemir

Dava takip konularında, Avukat Hakan Taştemir Hukuk Bürosu stratejisini; sadece davayı kazanmak üzerine kurmamaktadır. Aynı zamanda, müvekkil ya da kurumun; anlaşmazlığın çözümünden sonra, iyi bir şekilde konumlandırılmasını sağlamak üzerine kurulmuştur. Bu yönüyle; Avukat Hakan Taştemir Hukuk Bürosu‘nun, ağırlıklı olarak; danışmanlık hizmetleri, daha ön plana çıkmaktadır. Müvekkil ve kurumlar için, yaratıcı çözümler bulunmakta ve de neticede, yakın işbirliği kurulmaktadır. Bu sayede, onların arzu ettikleri hedeflerine ulaşmalarında da büyük bir destek sağlanmaktadır.

Avukat Hakan Taştemir Gayrimenkul Hukuku Alanındaki Çalışmaları

Halihazırda bankalara ve çeşitli özel şirketlere, başta Gayrimenkul Hukuku olmak üzere hukuki destek hizmetleri verilmektedir. Bankacılık Hukuku, teminatların alınması, ipotek tesisi, gayrimenkul işlemleri gibi konularda bankalara ve şirketlere eğitimler verilmektedir.

İstanbul’da 8, Ankara ile İzmir’de 2’şer personel İstanbul Hukuk Bürosu’na bağlı görev yapmaktadır. Büro personellerinin bazıları, önceden bankalarda yönetici pozisyonunda görev yapmış ve ipotek servisinde çalışmış ekipten oluşmaktadır. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere; Türkiye’nin bütün illerinde, tapu ve gayrimenkul işlemleri yerine getirilmektedir. Bunun için organize edilmiş 150 civarı anlaşmalı avukat ve hukuk bürosuyla ortak şekilde çalışmalar yapılmaktadır. Merkez çalışma ofisi, Şişli / Mecidiyeköy’dedir.

Avukat Hakan Taştemir Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık hizmetleriyle, şirketlerin iştigal konusu ve sair tüm işleri hukuki süreçte işlemektedir. Bunun için, Avukat Hakan TAŞTEMİR Hukuk Bürosu tarafından; şirket, mercek altına alınmaktadır. Bu konuda, gerekli hukuki denetimler ve incelemeler yapılmakta; şirket işleyiş süreci incelenmektedir.

Eksik veya hatalı uygulamalar revize edilerek, mevcut olmayanlar ise danışmanlık hizmetleri kapsamında hazırlanmaktadır. Tüm uygulamaların, baştan sona kontrol edildiği ve danışmanlık hizmetlerinin verildiğinden söz edilebilir.

Şirketlerde Hukuki Altyapının Tesis Edilmesi

Çalışmalar ile şirketlerde güvenli bir hukuki altyapı kurulması sağlanabilmektedir. Hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi ve karşılaşılan ihtilaflarda, şirket menfaatlerinin azami ölçüde korunması amaçlanabilmektedir. Nihai amaçlar; şirket üzerinde oluşturulacak hukuki koruma şemsiyesiyle, ihtilaflar oluşmadan önce bilgilendirme ve danışmanlık sağlanmasıdır. Kısacası, “koruyucu avukatlık ve önleyici hukuk hizmeti” verilmesinden söz edilebilir. Bu suretle, şirketlerin daha sağlıklı gelişmesine katkıda bulunulmaktır. Avukatlar ve hizmet birimleri ile şirketlerin hukuki açıdan her türlü ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamak amaçlanmaktadır.

Kurumsal Sorunların Takibi ve Çözümünün Sağlanması

Hukuk danışmanlığında gereken hizmetleri sağlamak, ekonomik ve ticari açıdan şirketlerin gelişmesine katkıda bulunmak; büronun amaçlarındandır. Bu konuda, şirket ve tacirlerin karşılaştıkları hukuki ve de cezai problemlerin takibi ve çözümü sağlanmaktadır. Sözleşme ile yazışmaların tanzim ve de takibinin yapılması ile ilgilenilebilmektedir. Gerekli durumlarda, ihtar çekilmesi ve de tespit yaptırılması gibi uygulamalar da; bu alanda verilen hizmetlerdendir.

Yorum yapın