Gümrük İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi – Ücretsiz Dilekçe Örneği

//

Av. Hakan Taştemir

Gümrük İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneğini Bilgisayarınıza İndirin

………………………………………. GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İTİRAZ YOLUNA

BAŞVURAN  :………..[Pas.No: ……….]

              ……………………………………….   Ataşehir/İSTANBUL

VEKİLİ  : Av. Aytaç KINDIR [T.C: ……………………………………….]

              İcadiye Mh. Ayarcıbaşı Sk. No:1 K:3 Üsküdar/İSTANBUL

KONU  : Müvekkilin adına kayıtlı aracın ülke sınırlarını terk etmemesi dolayısıyla kesilmiş olan ceza tutarın karşı ceza tebliğ kağıdında gösterilen itiraz mercine yapılmış olan itirazımızı içerir dilekçemizden ibarettir.

İPTALE KONU İŞLEM : ………………………………………. Gümrük Müdürlüğü tarafından ………………………………………. sayılı ceza kararı ve aracın tesliminin gerektiğine dair konulmuş şerh.

ARAÇ BİLGİLERİ : Marka (……………………………………….)

                                                      Modeli (……………………………………….)

                                                      Palakası (……………………………………….)

                                                      Şasi ( ……………………………………….)

CEZA TUTARI : ……………………………………….,00 TL

TEBLİĞ TARİHİ : 07.12.2020

AÇIKLAMALAR

SÜREÇ ÖZETİ

              Müvekkil ………………………………………. Pasaport Numarası: ………………………………………. Birleşik Krallık ve itiraz dilekçesine konuRenault Master ………………………………………. plaka numaralı aracın sahibi kimsedir.

              30 Ocak 2020 günü yukarıda detaylı bilgileri verilmiş aracı ile birlikte Türkiye Kapikule sınır kapısından giriş yapmıştır. [Bknz. EKLER]

Kendisine aracı ile 29 Şubat 2020 tarihine kadarülke sınırları içerisinde kalmasına dair yetkili organlarca izin verilmiştir. [ Bknz. EKLER]

             Kendisine verilen yasal sürenin dolmasından hemen önce 28 Şubat 2020 günü aracı ………………………………………. Gümrük Müdürlüğü’ne teslim etmiştir ve araç zikredilen müdürlükte 28 Mart 2020 tarihine kadar kalmıştır. [Bknz. EKLER.]

             28 Mart 2020 günü aracını ülke dışına çıkarmak amacı ile teslim almıştır.Kendisine yetkili makamlar tarafından aracı alıp ülke dışına çıkması için 7 günlük süre verilmiştir. Müvekkil kendisine verilen sürede ülke dışına çıkmaya çalışmış ancak bunu başaramamıştır. Çıkamama sebebi ise bir mücbir olarak kabul edilen COVID-19 küresel virüs salgınıdır. Söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki tüm sınırlar kapatılmış ve araç geçişinin yasaklandığı yetkili makamlar tarafından deklare edilmiştir. Bu karar ulusal kanallarda ve gazeteler de yer almıştır. [bahse konu tarihe ait haberler araştırılabilinir.] Müvekkil bahse konu haberin ardından ilk olarak vatandaşı olduğu ülkenin konsolosluğunu aramış yapabilecekleri hakkında danışmıştır. Konsolosluk tarafından verilen yanıtta şuan yapabileceği herhangi bir şeyin olmadığını beklemesi gerektiği kendisine ifade edilmiştir.

Kendisi pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde hem kendi ülkesinin hemde Türkiye’nin sınırlar kapatması dolayısıyla ülkede kalmıştır.

Türkiye’den sınırların açılması sonrasında ailesini görmek adına 1 Ağustos tarihinde ayrılmış ve 14 Ağustos tarihinde geri dönüş yapmıştır.

Ülkeye dönemesi ile birlikte direkt olarak ikamet izni başvurusunda bulunmuştur ve bugüne kadar ikamet izni bakımından yetkili makamın kararını beklemektedir.

4 Aralık 2020 günü akşam saatlerinde müvekkil Jandarma tarafından yapılan rutin kontroller esnasında durdurulmuştur. Görevlilerin sistemde uyarı görmesi üzerine aracı alıkoymuşturlar.

Müvekkil gümrük müdürlüğünde de belirtmiş olduğu üzere aracının muafiyet kapsamında olmasında ötürü henüz dışarı çıkarmamıştır.

USULİ İTİRAZLARIMIZ

             Müvekkil açıklanmış olduğu üzere yabancı devlet vatandaşı kimsedir. Türkçe okuma ve anlama yetisine sahip değildir. Müvekkile elden verilmiş olan ceza kararı ise Türkçe bir şekilde hazırlanmış ve elden teslim edilmiştir. İşbu ceza usuli açıdan müvekkilin adil yargılanma hakkını ihlal eder niteliktedir.

Madde 36 (Birinci fıkra)- Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.

Madde 148 (Üçüncü fıkra) – Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir.

             Müvekkilin hiç bilmediği ve anlamadığı bir dil olan Türkçe ile ceza verilmiş ve kendisine herhangi bir açıklama yapılmamıştır. İşbu haliyle müvekkilin adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir.

ESASA DAİR İTİRAZLARIMIZ

             Müvekkil kendi adına kayıtlı olan aracını Türkiye sınırları içerisinde yalnızca şahsi kullanım amacı doğrultusunda kullanmaktadır. Bu amaca aykırı hareketi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.

             Müvekkile kesilen ceza kararı incelendiğinde aracın yurt dışı çıkış tarihi 23.07.2020 olması gerekirken halen yurt dışına çıkmamış olması dolayısıyla ceza kesilmesine karar verilmiştir. Oysa aşağıda aşama halinde belirtilen açıklamalar dolayısıyla müvekkile ait aracın ülkede kalış izni uzatılmıştır.

  1.      Mart ayının sonlarında hükümet tarafından yapılan açıklama uyarınca yabancı araçların yurtiçinde kalış süresi gümrük müdürlüğüne bildirim yapmaya gerek olmaksızın önce ağustos ayına ardından da ekim ayının sonuna kadar uzatılmıştır. [Bknz. @pekcan kullanıcı isimli Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a ait twitter hesabından 21.08.2020 tarihinde yapılan duyuru : Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim 2020(bu tarih dahil)tarihine kadar uzatıldı.]

     Bahse konu uzatım işlemlerinin ardından da Ruhsar PEKCAN’ın yukarıda belirtilmiş olan twitter adresinden yapmış olduğu duyuru uyarınca yabancı plakalı araçlarınpandemi nedeniyle yurtdışına çıkılamaması kaynaklı mağduriyetlerinin önüne geçebilmek adına izin süreleri uzatılmıştır. [”Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarından kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yılsonuna kadar uzatıldı.”]

             Müvekkil anlatılmış olduğu üzere yabancı vatandaştır ve Türkçe okuma anlama yeteneğine haiz kimse değildir. Türkiye de bulunduğu süreç içerisinde de yetkililerce yapılan açıklamalara riayet etmiştir. Yukarıda verilmiş olan açıklamalar uyarınca müvekkilin aracının ülkede bulunma süresi uzatılmış ve halen devam etmektedir. Tüm dünyayı etkisine alan bir salgın dönemindeülkede bir anlamda mahsur kalan bir yabancının resmi makamların açıklamalarına riayet etmesinden daha doğal bir durum söz konusu olamaz. Aracının kalış süresi uzatılmış olmasına rağmen alıkonulmasında hukuka uyar herhangi bir nokta bulunmamaktadır.

DELİLLER  :

  1. Müvekkile ait pasaporttaki ülkeye giriş ve çıkışlar da vurulan damgalar
  2. Müvekkile verilmiş teslim tesellüm belgesi
  3. GeçiciBırakma Evrakı
  4. Geçici Bırakma Kağıdı 2
  5. Ceza Kararı
  6. Geçici Bırakma Kağıdı
  7. Pasaport Fotoğrafı

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda açıklanmış olduğu üzere,

Müvekkile ait aracın serbest bırakılıp müvekkile iadesine ve kesilmiş olan cezanın iptaline,

Araç hakkında polnet sorgusunda gözüken aracın yakalanması kararının kaldırılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederim.

İtiraz Yoluna Başvuran Vekili

Av. Aytaç KINDIR

Gümrük İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneğini Bilgisayarınıza İndirin

Yorum yapın