Ceza Mahkemesi Süre Tutum Dilekçesi

//

Av. Hakan Taştemir

Ceza Mahkemesi Süre Tutum Dilekçesi Örneğini Bilgisayarınıza İndirin

…….. ……… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Sunulmak üzere

…….. ………. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO                            : ……. ……… Esas

SAVUNMALARINI

SUNAN SANIK: ……. ………

VEKİLİ: Av. Aytaç KINDIR

              (Adres Antettedir.)

SUÇ: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama

KONU: İstanbul ……. ……… Ağır Ceza Mahkemesince verilen ……. ……… Sayılı kararın İstinaf incelemesi için SÜRE TUTUM isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

             1- Sayın mahkemenizce yapılan 06.07.2020 tarihli duruşma da kısa karar duruşma esnasında tarafıma tefhim edilmiş olup, istinaf yoluna başvuru süremiz başlamıştır.

             İstinaf nedenlerimiz gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrı bir dilekçe ile sunulacaktır.

             2- Gerekçeli karar yazılana kadar istinaf başvuru süresi dolacağından istinaf başvuru dilekçesi yerine iş bu süre tutum dilekçesini verme zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ ve İSTEM: Sayın mahkemeniz tarafından ……. ……… tarihinde verilen karar, hakka, yasaya ve usule açıkça aykırı olduğundan karara karşı yasal süre içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz. Yukarıda açıklanan nedenlerle; istinaf talebimizin kabulü ile kararda CMK 289 uncu maddede belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasını ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesini; aksi taktirde istinaf mahkemenizde davanın yeniden görülüp ve duruşma açılarak sonrasında beraat kararı verilmesini talep ederim. 13.07.2020

                                         Sanık Müdafi

                                      Av. Aytaç KINDIR

Ceza Mahkemesi Süre Tutum Dilekçesi Örneğini Bilgisayarınıza İndirin

Yorum yapın