Kadıköy Ceza Avukatı

//

Av. Hakan Taştemir

Ceza davaları taraf olan kişiler bakımından oldukça karışık ve zorlu bir süreçtir. Bu sebeple kişilerin bu süreç içerisinde bir hukuki uzmanın rehberliğini edinmesi çok önemli niteliktedir. Kadıköy Ceza Avukatı bu uzmanlık gerektiren rehberliği müvekkillerine en adil biçimde sağlayıp, ceza davalarına taraf olan kişilerin hak ve menfaatlerini en iyi biçimde koruyarak hizmet vermektedir.

KADIKÖY CEZA AVUKATI NASIL SEÇİLİR

Ceza davaları kişilerin hak ve hürriyetlerini potansiyel olarak sınırlandırabilecek nitelikte olması nedeniyle önem arz etmektedir. Bu nedenle sizi davanızda temsil edecek olan hukuki uzmanın seçimi oldukça önemli ve hayati bir rol oynamaktadır. Aşağıdaki kriterler Kadıköy Ceza Avukatının seçiminde aranması gereken özelliklerden bazılarıdır.

 • Avukatın ceza hukuku konusunda uzmanlığı,
 • Avukatın hukuki bilgisini sürekli güncellemesi ve ilgili mevzuatı devamlı takip etmesi,
 • Avukatın ceza davaları ve mahkeme süreçleri bakımından bilgili ve tecrübeli olması,
 • Önceden avukatla çalışmış olan müvekkillerin referansları,
 • Avukatın etkin iletişim becerilerinin ve güvenilir bir kişiliğe sahip olması,

Kadıköy Ceza Avukatı seçilirken dikkat edilmesi gereken kriterlerden bazılarıdır.

CEZA DAVALARINDA MÜVEKKİLİN SORUMLULUKLARI

Ceza davalarında avukatın sorumluluklarının yanı sıra müvekkilin de bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar avukatın dosyayı net bir şekilde anlamasını ve işini daha uzmanca yapmasına katkı sağlayan araçlar niteliğindedir.

Müvekkil tarafından yerine getirilen bu yükümlülükler davanın daha başarılı ve daha adil bir sonuca ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Müvekkilin yapması ve dikkat etmesi gereken hususlardan bazıları şunlardır.

 • Müvekkil, gerçekleşen olay hakkında net ve doğru bilgi vermeli,
 • Müvekkil, avukatla olan iletişimini sürekli biçimde aksatmadan sürdürmeli,
 • Mahkemeye sunulabilir durumdaki tüm delil ve tanıklar avukata bildirilmeli,
 • Müvekkil, avukatın öneri ve talimatlarına uygun biçimde hareket etmeli,
 • Müvekkil, dava ile ilgili olan şahsi veya gizli bilgilerini gerektiği takdirde avukata bildirmelidir.

KADIKÖY CEZA AVUKATI HANGİ ALANLARDA HİZMET VERMEKTEDİR

Kadıköy Ceza Avukatı müvekkillerine birçok alanda ve durumda hizmet vermektedir. Müvekkilin hak ve menfaatlerinin korunması dava sürecinin kovuşturma ve soruşturma aşamalarının tüm safhalarında sürmektedir. Bunlar yalnızca davanın mahkeme aşamasında değil aynı zamanda tutukluluk ve gözaltı durumlarında, sorgu ve sorgulama aşamalarında ve cezaevi sürecinde de devam etmektedir.

Kadıköy Ceza Avukatının hizmet verdiği davalardan bazıları şu şekildedir.

 • Kasten ve taksirle öldürme gibi hayata karşı suçlar,
 • Kasten ve taksirle yaralama gibi vücut dokunulmazlığına karşı suçlar,
 • Cinsel taciz-istismar gibi cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,
 • Cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi hürriyete karşı suçlar,
 • Hakaret gibi şerefe karşı suçlar,
 • Hukuka aykırı veri elde edilmesi gibi özel hayata karşı suçlar,
 • Hırsızlık, dolandırıcılık gibi malvarlığına karşı suçlar,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti gibi kamu sağlığına karşı suçlar,
 • Parada sahtecilik gibi kamu güvenine karşı suçlar,
 • Fuhuş gibi genel ahlaka karşı suçlar,
 • Hileli evlenme gibi aile düzenine karşı suçlar,
 • Sisteme sızma, engelleme, bozma gibi bilişim alanında suçlar,
 • İftira, suç uydurma gibi adliyeye karşı suçlar,

Kadıköy Ceza Avukatının hizmet kapsamına girmektedir.

KADIKÖY CEZA AVUKATI AVUKATLIK ÜCRETİ NE KADARDIR

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen tutara göre 2024 yılında Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir ceza davasının en alt sınırı 17.900 TL’dir.

Ancak tüm davalarda net bir ücret belirlemek söz konusu değildir. Çünkü bu ücretler davanın durumuna ve seyrine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Dolayısıyla Avukatlık Ücreti, müvekkil ve avukat arasında yapılacak olan anlaşmaya göre şekillenecektir.

DAVADA KADIKÖY CEZA AVUKATININ ROLÜ

Ceza davaları bireylerin özgürlüklerini sınırlandırabilecek nitelikte olan davalardır. Bu yüzden ceza davalarında sizi temsil edecek olan hukuki uzmanın önemi büyük ve hayati bir rol oynamaktadır. Kişilerin yasal mevzuatı bilmemeleri, gerekli hukuki donanıma sahip olmamaları ve bunların beraberinde avukat olmadan davaya çıkmaları pek çok mağduriyete yol açmaktadır.

Kadıköy Ceza Avukatı, ceza hukuku konusunda gerekli donanıma sahip uzmanlardan oluşmaktadır. Avukat dosyayı inceleyip etkili bir savunma stratejisi kurarak müvekkilin tüm olası mağduriyetlerini önleyebilir. Bununla beraber müvekkilin hak ve menfaatinin en iyi şekilde korunmasını; davanın hızlı, başarılı ve adil biçimde sonuçlanmasını sağlayabilmektedir. Bu nedenle gerekli donanıma sahip olan bir uzmanla davaya çıkmak müvekkilin mağduriyetlerinin önlenmesi ve haklarının korunması bakımından en doğru tercih olacaktır.

KADIKÖY CEZA AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kadıköy Ceza Avukatı Hakan Taştemir’in iletişim bilgileri şu şekildedir.

Telefon Numarası         : 0538 843 3777

İşyeri Adresi                  : Cevizli Mah. Köroğlu Cad.No:3 Kat:1 D:5 Kartal/İstanbul

Mail Adresi                    : [email protected]

Instagram                       : https://www.instagram.com/anadoluavukat/

Linkedin                          : https://www.linkedin.com/in/hakan-ta%C5%9Ftemir-648284136