Pendik Ceza Avukatı

//

Av. Hakan Taştemir

Ceza davaları taraf olan kişiler bakımından karmaşık nitelikte olan davalardır. Bu süreci bir hukuki uzmanın rehberliğinde sürdürmek hem kişilerin zorlu süreci atlatmasına hem de haklarının korunmasına yardımcı olmaktadır. Pendik Ceza Avukatı bu uzmanlık gerektiren rehberliği kişilere hızlı ve adil biçimde sunup müvekkillerinin hak ve çıkarlarını en üst düzeyde koruyarak hizmet vermektedir.

PENDİK CEZA AVUKATI NASIL SEÇİLİR

Ceza davaları bireylerin hak ve özgürlüklerini kısıtlayabilecek nitelikte olan davalardır. Dolayısıyla sizi temsil etmekle görevli olacak olan avukatın seçimi de aynı derecede hayati önem taşımaktadır. Aşağıdaki belirtilen bazı hususlar Pendik Ceza Avukatının seçiminde aranması gereken özelliklerdendir.

 • Avukatın ceza hukuku konusunda profesyonelleşmiş olması,
 • Avukatın hukuki bilgisini sürekli yinelemesi ve bunun akabinde yasal mevzuatı devamlı takip ediyor olması,
 • Avukatın mahkeme süreci bakımından deneyimli ve bilgili olması,
 • Geçmişte ilgili avukatla çalışmış olan kişilerin referansları ve değerlendirmelerinin incelenmesi,
 • Avukatın etkin bir iletişim gücüne sahip olması ve güvenilir bir kişiliğe sahip olması,

 Pendik Ceza Avukatı seçilirken önem arz eden özelliklerden bazılarıdır.

CEZA DAVALARINDA MÜVEKKİLİN SORUMLULUKLARI

Avukatın ceza davası ilerlerken elbette pek çok görevi bulunmaktadır. Ancak bunlarla beraber müvekkilin payına düşen ve mutlaka yerine getirilmesi gereken sorumluluklar da mevcuttur. Bu sorumluluklar avukatın dava dosyasını net bir şekilde anlamasına ve müvekkil ile iş birliği içerisinde hareket ederek davanın başarılı bir şekilde yürütülmesine katkı sunmaktadır.

Bu sorumlulukların müvekkil tarafından yerine getirilmesi davanın başarılı bir şekilde yürütülmesinde oldukça önem arz eden bir durumdur. Çünkü bu sorumlulukların yerine getirilmesi müvekkilin hak ve menfaatlerine hiçbir zarar gelmeden davadan adil bir sonucun elde edilmesine yardımcı olmaktadır. Bu temel sorumluluklardan bazıları şu şekildedir.

 • Müvekkil, davaya sebebiyet veren olay hakkında tam ve eksiksiz bilgi vermelidir.
 • Müvekkil, avukatla sürekli etkileşim içerisinde olarak iş birliğini devamlı sürdürmelidir.
 • Mahkeme tarafından kabuk edilebilecek tüm delil ve tanıklar avukata bildirilmelidir.
 • Müvekkilin avukatın talimat ve tavsiyelerine uyması gerekmektedir.
 • Müvekkil, davaya katkı sunabilecek nitelikte olan özel veya gizli bilgilerini gerektiği takdirde avukata söylemelidir.

PENDİK CEZA AVUKATI HANGİ ALANLARDA HİZMET VERMEKTEDİR

Pendik Ceza Avukatı müvekkillerine kapsamlı bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler yalnızca davanın mahkeme aşamasında olmakla kalmayıp bunun akabinde davanın soruşturma ve kovuşturma süreçlerini de içinde bulundurmaktadır. Müvekkilin hak ve menfaatlerini koruma görevi yalnızca mahkeme salonlarında kalmayıp bununla beraber tutukluluk ve gözaltı aşamalarında, sorgu-sorgulama süreçlerinde ve cezaevinde bulunurken de devam etmektedir.

Pendik Ceza Avukatının hizmet yelpazesinde bulunan dava türlerinden bazıları şu şekildedir.

 • Kasten ve taksirle öldürme gibi hayata karşı suçlar,
 • Kasten ve taksirle yaralama gibi vücut dokunulmazlığına karşı suçlar,
 • Cinsel istismar gibi cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,
 • Tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi hürriyete karşı suçlar,
 • Hakaret gibi şerefe karşı suçlar,
 • Hukuka aykırı veri elde edilmesi gibi özel hayata karşı suçlar,
 • Dolandırıcılık gibi malvarlığına karşı suçlar,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti gibi kamu sağlığına karşı suçlar,
 • Özel belgede sahtecilik gibi kamu güvenine karşı suçlar,
 • Fuhuş gibi genel ahlaka karşı suçlar,
 • Hileli evlenme gibi aile düzenine karşı suçlar,
 • Kredi-Banka kartlarının kötüye kullanılması, sistem bozma gibi bilişim alanında suçlar,
 • İftira gibi adliyeye karşı suçlar,

Pendik Ceza Avukatının hizmet kapsamına girmektedir.

PENDİK CEZA AVUKATI AVUKATLIK ÜCRETİ NE KADARDIR

2024 yılı itibariyle Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan bir ceza davasının alt sınırı kanunen 17.900 TL’dir.

Ancak her dava için net bir ücretten bahsetmek mümkün değildir. Çünkü bu ücretlerin değeri davadan davaya farklılıklar gösterebilmektedir. Bu ücret davanın durumuna göre değişiklikler gösterebileceğinden, dava ücreti müvekkil ve avukat arasında akdedilen anlaşmaya göre şekillenecektir.

DAVADA PENDİK CEZA AVUKATININ ROLÜ

Ceza davaları kişilerin hak ve özgürlüklerini sınırlandırabilecek nitelikte olan ciddi hukuki süreçlerdir ve bu nedenle hukuki süreç boyunca sizi temsil edecek olan hukuki uzmanın seçiminin önemi kritik bir öneme sahiptir. Kişilerin yasal mevzuat hakkında tam bir bilgiye sahip olmaması, gerekli hukuki prosedürlere vâkıf olmamaları ve bunların beraberinde bir avukat olmadan dava açmaları günümüzde pek çok mağduriyete kapı aralamaktadır.

Bu nedenle ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukatla dava sürecini ilerletmek hem kişilerin hak ve menfaatlerinin en iyi biçimde korunmasına olanak sağlayıp aynı zamanda davadan başarılı ve adil bir mahkeme sonucunun elde edilmesine olanak sağlayacaktır.

Pendik Ceza Avukatı, ceza hukuku konusunda gerekli donanıma sahip ve profesyonelleşmiş uzmanlardan oluşmaktadır. Bununla beraber müvekkillerinin adaletinin sağlanmasına yönelik güvenini sağlamak için her süreçte iletişim içerisinde bulunarak ve her adımda bilgilendirme yaparak davanın tüm aşamalarında müvekkillerinin yanında bulunmaktadır.

 PENDİK CEZA AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Pendik Ceza Avukatı Hakan Taştemir’in iletişim bilgileri şu şekildedir.

Telefon Numarası         : 0538 843 3777

İşyeri Adresi                  : Cevizli Mah. Köroğlu Cad.No:3 Kat:1 D:5 Kartal/İstanbul

Mail Adresi                    : [email protected]

Instagram                       : https://www.instagram.com/anadoluavukat/

Linkedin                         : https://www.linkedin.com/in/hakan-ta%C5%9Ftemir-648284136