Kripto Para Düzenlemesi 2021 Neler Getirdi?

//

Avukat Aytaç KINDIR

Kripto Para Yasaklandı Mı ?

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de 16 Nisan 2021 tarihinde kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına dair yönetmelik yayımlandı. İlgili düzenleme 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu yönetmelik ile birlikte kripto paralar Türk mevzuatında ilk defa yer buldu. Düzenlenen yönetmelikte Kripto varlık tanımı da yapılmış oldu. TCMB’nin bu yönetmeliğine göre kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacaktır.

İkinci olarak ödeme ve elektronik para kuruluşlarının aracılığı ile Kripto varlık platformlarına fon aktarımı ve çekimi işlemleri de yapılamayacaktır. Bunların dışında kripto para alımı veya satımı gibi işlemlerin yapılmasında bir yasak hali söz konusu değildir.

En çok merak edilen kısım ise bankaların ödeme kuruluşları tanımı kapsamına girip girmediği konusudur.  Kesin olarak yanlış olan bir yorumla yönetmeliğin 4,2 maddesi kapsamındaki Ödeme Kuruluşları tanımına bankaların da girdiği bu nedenle 30 Nisandan itibaren bankaların da kripto para borsalarına fon aktarımında kullanılamayacağı söylemekte ve bu yoruma dayanak olarak 6493 sayılı kanun göstermekte. Fakat, 6493 S.K 14. maddesi ‘Ödeme Kuruluşu”nu tanımlamıştır. 14.4 maddesi ” Ödeme kuruluşu kredi verme faaliyetinde bulunamaz” demektedir. Dolayısıyla zaten bankaların ödeme kuruluşu sayılamayacağı açıktır. Bu sebeple ilgili düzenleme bankaları kapsamamaktadır. Bankalar aracılığıyla kripto para borsalarına para gönderip çekmeye devam edilebilir.

Bitcoin Yasaklandı Mı ?

Bitcoin, piyasa hacminin büyük çoğunluğuna sahip en büyük kripto paralar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla Merkez Bankası tarafından yayımlanan düzenleme bitcoin’i de içermektedir. Bu düzenlemeye göre Bitcoin ile ödeme fonksiyonu ortadan kaldırılmıştır fakat yine borsalarınızı kullanıp alım-satım yapabilir, bankalardan para çekebilirsiniz, Bu işlemlerin dışında ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılamayacak ve kullanılmasına yönelik hizmet de sunulamaz. Bitcoin’i yalnızca spekülatif olarak kullanabilir ya da saklayıp değer sağlama aracı yapabilirsiniz.

Kripto Para Borsasından Paramı Çekebilecek Miyim?

Detayları verildiği üzere kripto paralar ile hizmet veya mal alım satımı yasaklanmış olup hali hazırda kripto para borsalarında işlem yapılmaya devam edebilirsiniz. Burada akıllara borsadaki parayı geri çekilip çekilemeyeceği sorusu canlanmış olabilir. İlgili düzenleme uyarınca kişilerin kripto para borsalarındaki paraları ödeme kuruluşları aracılığıyla çekilemeyecek ancak P2P veya banka hesaplarına aktarım yollarıyla para yatırma ve çekme işlemleri kolaylıkla halledielebilinecektir.

Bitcoin İle İlgili Resmi Düzenleme Var Mı?

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de 16 Nisan 2020 tarihinde kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına dair yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte temelde yalnızca bitcoin bakımından bir düzenleme getirilmemiş olup bitcoin’in de dahil olduğu kripto varlık tanımı yapılmıştır. Bu tanım kapsamına giren bitcoin de düzenlemenin getirmiş olduğu yasaklara tabii olacaktır. Düzenleme doğrultusunda Bitcoin ve tüm kripto paralar ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacaktır. Fakat Bitcoin alım satımı yapmanızda bir sakınca yoktur.

Merkez Bankası’ndan Açıklama

Merkez Bankası tarafından Resmi Gazetede yayımlanan Kripto Para yönetmeliğinin ardından açıklama da yapıldı. Merkez Bankası yapmış olduğu açıklamada yapılan düzenlemenin amaç ve gereklilikleri üzerinde durmuştur. Kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasının işlem tarafları açısından telafisi olmayan mağduriyetler oluşturabileceği söylenmiştir. Kripto paraların ödemelerde kullanılmasının önemli riskler barındığı ve güven zafiyeti oluşturacağı üzerinde durulmuştur. Yapılan basın duyurusunda; söz konusu yasakları içeren düzenlemenin yapılmasının sebeplerinden bazıları sayılmıştır.  Sayılan sebepler kripto varlıkların herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları dolayısıyla yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz kullanılabilmesi, işlemlerin geri dönülemez nitelikte olmasıdır. Duyuruda ayrıca, söz konusu yönetmeliğin, 1211 sayılı TCMB Kanunu ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda yer alan yetkiler çerçevesinde düzenlendiği bilgisi verildi.

Bitcoin Hesabına Haciz Konulabilir Mi?

Merkez Bankası tarafından yayımlanan yönetmelikte kripto paraların ödeme fonksiyonu ortadan kaldırılmış fakat alım satımına bir sınırlama getirilmemiştir. Hali hazırda Bankalar aracılığı ile kripto para borsalarında kripto para alım satımına devam edilebilecektir. Bu sebeple borçlunun kripto para borsasında parasının olduğunun tespiti halinde haciz gündeme gelebilecektir. Fakat bu tespit işlemi yalnızca Türk Kripto  Para Borsalarında  yapılabilmektedir. Tespiti halinde ise borçlunun borcu miktarında haciz işlemi uygulanabilir. Kripto paranın yükselmesi veya çıkması durumunda haciz işleminde, bankaya haciz ihbarnamesi ulaştığı anda söz konusu kripto paranın TL karşılığına bakılacaktır. Haciz işlemi genel hükümlere göre uygulanacaktır.

Av. Fatih ABDULHAKİMOĞULLARI
Av. Ezgi KESGİN

Yorum yapın