Uyuşturucu Cezaları 2022

//

Av. Hakan Taştemir

Uyuşturucu satma cezası, uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin ithali, imali, ülke içerisinde satışa sunulması ve başkaları için temin edilmesi, nakledilmesi, sevk edilmesi, ticari amaç ile satılması, depolanması amaçları ile işlenen suçları ifade etmektedir.

Uyuşturucu madde ticaretinde kokain, eroin, bazmorfin gibi çeşitli uyuşturucu maddeler suçun çok daha ağır bir cezayı gerektirmesine neden olmaktadır. Bonzai, esrar gibi uyuşturucu maddeler ise suçun konusunu teşkil ettiklerinde aynı cezai yaptırıma bağlanmaktadır. Bunun yanı sıra uyuşturucu madde ihraç etme ve ithal etme suçları uyuşturucu kaçakçılığı suçu olarak ifade edilmektedir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları Nelerdir?

Uyuşturucu madde ticareti suçlarını aşağıdaki gibi ifade edebilmek mümkündür.

Uyuşturucu Madde İmal Etme Suçu: Bir maddenin ya da uyuşturucu maddenin işlemden geçirilmesi ve başka bir maddeye dönüştürülmesini ifade eden suçtur. İmalatın işlemden geçirilen maddenin değiştirmesini gerektirmektedir.

Uyuşturucu Madde İthal Etme Suçu: Uyarıcı maddelerin ya da uyuşturucunun ruhsatsız ya da ruhsata aykırı bir şekilde yurt dışından ülke içerisine sokulması durumunda uyuşturucu ya da maddelerin ithali bir suç unsurudur.

Uyuşturucu Madde İhraç Etme Suçu: Uyuşturucu ihraç etme, yurt içerisindeki uyuşturucuların başka bir ülkeye çıkarılmasını ifade etmektedir. Uyuşturucu madde ihracı uyuşturucu maddelerin gümrük kapısından geçmesi ile birlikte uyuşturucu madde ihraç etme suçu meydana gelmektedir. Uyuşturucu maddeler gümrük kapılarından geçmeden yakalanması durumunda uyuşturucu madde ihraç etme suçuna teşebbüs olarak ifade edilir.

Uyuşturucu Madde Sevk Veya Nakletme Suçu: Uyuşturucu maddelerin başkasına verilmesi ya da devredilmesi amacı ile bir yerden başka bir yere görülmesini ifade etmektedir.

Uyuşturucu Madde Kabul Etme ve Bulundurma Suçu: Kabul etmek, bir kişinin başkasına ya da uyuşturucuya karşılık vermeden kişisel kullanımın dışında bir amaç ile bulundurmasını ve maddenin failin fiili hakimiyetine geçmesini ifade eder.

Uyuşturucu Madde Satma, Satışa Arz etme ya da Satın Alma: Uyuşturucu madde satma suçu, bir bedel karşılığında uyuşturucu maddenin devredilmesini ifade etmektedir. Uyuşturucu maddenin satışa arz edilmesi satış aşamasına gelinmese dahi uyuşturucu maddenin satışı için çeşitli hazırlıkların yapılmasını ifade etmektedir.

Uyuşturucu Maddenin Temin Edilmesi: Uyuşturucu maddenin temin edilmesi uyuşturucu sağlama fiili kişilerin kendisinde bulunan ya da herhangi bir surette elde ettiği uyuşturucunun satış amacı güdülmeden ya da herhangi bir bedel almaksızın başkasına verilmesini ifade etmektedir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Cezası Nedir?

Uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal etmenin suçu TCK md.188’de hareketli bir suç olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda uyuşturucu maddeyi ruhsatsız bir şekilde imal, ihraç ya da ithal eden kişilere 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Bunun yanı sıra kişiler 20000 güne kadar da para cezası ile cezalandırılmaktadır. Uyuşturucuları ruhsata aykırı bir şekilde satan, başkalarına veren, satışa arz edeni nakleden, sevk eden, satın alan, depolayan, kabul eden kişilere 10 yıldan az almamak üzere hapis cezası ve 20000 güne kadar adli para cezası verilmektedir.

Uyuşturucu Ceza İndirimi Nedir?

Etkin pişmanlık, kişilerin işlediği suç nedeni ile özgür iradesi ile kişinin sonradan pişman olması ve suç teşkil eden fiilin meydana getirdiği durumları gidermesi ve ceza adaletine olumlu davranışlar ile katkı sunması durumunda hükümlerin uygulanmasını sağlayan bir ceza hukukudur. Etkin pişmanlık doğrultusunda bireylerin aldığı cezalara uyuşturucu ceza indirimi uygulanır.

Uyuşturucu cezaları 2022
Uyuşturucu Cezaları

Uyuşturucu Cezası Paraya Çevrilir Mi?

Uyuşturucu cezası paraya çevrilir mi sorusunun cevabı evettir. Uyuşturucu madde ticaretinin düzenlendiği kanuna göre hapis cezası 4 farklı şekilde para cezasına çevrilmektedir. Bunlardan bir tanesi bireylere doğrudan para cezası verilmesi durumudur. Burada herhangi bir suç yaptırımı olarak başka bir ceza yerine adli para cezası verilmektedir. İkinci para cezası şekli ise yaptırım olarak öngörülen cezadır. Bir suçun yaptırımı olarak hâkime hapis cezası vermeyi kararlaştırma yetkisi verilmektedir. Bu noktada hâkim cezaların ikisine birden karar veremez. Sanığın mahkemedeki durumu, pişmanlığı ve sicili bu hususa etki etmektedir. Üçüncü durum hapis cezası ile birlikte verilen para cezalarıdır. Uyuşturucu madde ticareti suçu bu maddeye örnek verilebilmektedir. Dördüncü para cezası çeşidi hapis cezasının para cezasına çevrilmesidir. Kasten gerçekleştirilen suçlarda 1 yıl ve altındaki hapis cezalarının adli para cezasına çevrilebileceğini ifade edebiliriz. 30 günün altındaki hapis cezalarında ise cezanın adli para cezasına çevrilmesi zorunludur.

Uyuşturucu Madde ile Araç Kullanma Cezası

Uyuşturucu madde ile araç kullanmanın bir cezası elbette vardır. Günümüzde, yani 2020 (daha sonraki yıllar için yorum kısmından veya Avukata Sor sayfasından avukatımızdan bilgi isteyebilirsiniz) yılında uyuşturucu madde ile araç kullanmanın cezası 6333 TL’dir. Bunun yanı sıra sürücülerin ehliyetlerine de 5 yıl süre ile el konulmaktadır.

Türkiye’de uyuşturucu madde ya da uyarıcı madde kullanımı yasaktır. Bu doğrultuda hukuki süreçte işletilir ve dava açılır.

Uyuşturucu Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Uyuşturucu davalarına genel olarak asliye ceza mahkemesi bakar. Bu doğrultuda yukarıda bahsedilen uyuşturucu maddeler ile ilgili suçların işlenmesi durumunda dava, asliye ceza mahkemesinde görülmektedir.

“Uyuşturucu Cezaları 2022” üzerine 3 yorum

  1. Merhaba, deniz kenarında otururken sigara paketinin içinde bi tane 0.50 bir tane de 0.30 gram esrar yakaladılar. Paketi 2 metre uzağımızdaki ağacın dibine atmıştık, polis oradan buldu. Karakolda ifadede kullanım amaçlı olduğunu söyledik, kimden nasıl temin ettiğimizi anlattık, polisler merak etmeyin tck 191. den işlem yapılacak dedi. ama yine içimde bir şüphe var, savcılığın beni satıcı olarak değerlendirme ihtimali var mı yoksa denetimli serbestlik mi uygulanacak. sicilim tertemiz daha önce karakola dahi girmişliğim yok.

    Cevapla

Yorum yapın