Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

//

Av. Hakan Taştemir

Trafik kazası; maddi manevi tazminat davası açabilmenize olanak sağlayan ve en az bir adet motorlu aracın müdahil olduğu sonucunda ölüm, yaralanma vb. bedensel zararların ortaya çıktığı ayrıca üçüncü kişilerin de mallarının zarar gördüğü bir durumu ifade eder. Kaza sonrasında ortaya çıkan zararların tazmin edilebilmesi maksadı ile açılan tazminat davalarının ortaya çıkardığı zarara göre maddi veya manevi olarak ileri sürülebileceği söylenebilir.

Trafik kazasının bir haksız fiil oluşturması nedeni ile hukuki bir sorumluluk doğurmaktadır. Trafik kazasının bu anlamda zamanaşımı, mahkeme yetkisi, tazminat gibi pek çok konuda belli başlı sonuçlar doğuracaktır. Bu anlamda zamanaşımı ve mahkeme yetkileri gibi hususların ele alınması gerekir.

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında Zamanaşımı

Trafik kazası sonrasında tazminat davası açılması isteniyorsa davanın ne zaman açılabileceği ve dava açma süresinin ne zaman sona ereceği ile ilgili detayların bilinmesi gerekiyor. Trafik kazası nedeni ile maddi ve manevi tazminat davası açılması isteniyorsa zamanaşımı süresi haksız fiilin gerçekleştiği yani kazanın meydana geldiği an başlar. Zamanaşımı süresinde davacının lehine olan uygulamaların dikkate alınması gerekir.

Tazminat Davasında Esas Zamanaşımı Süresi

Trafik kazası nedeni ile zarar gören kişinin zarar ve faili öğrendiği tarihten itibaren 2 yıllık zamanaşımı süresi olduğu ifade edilebilir. Durumun sonradan öğrenilmesi halinde kaza anından itibaren her halükârda zamanaşımı süresi kaza anından itibaren 10 yıldır.

Ceza Zamanaşımı Süresi

Trafik kazası sonucunda bir ölüm meydana gelmişse ceza zamanaşımı sürelerinin uygulandığı ifade edilebilir. Yaralama veya öldürme durumlarında suçun taksirle işlendiği kabul edilir. Bu durumlarda ceza kanunundaki zamanaşımı süreleri dikkate alınır.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Trafik kazası yaşanması durumunda kimlerin tazminat davası ileri sürebileceği açıkça belirlenmiştir. Bu anlamda kaza sonucunda zarara uğrayan kişiler doğrudan maddi veya manevi tazminat davası açabilir. Kişinin iş gücü kaybı yaşaması ve bu nedenle gelirinde azalma olması nedeni ile maddi tazminat davası açabileceği kabul edilirken manevi olarak uğradığı zararların karşılanması adına da manevi tazminat davasına başvurulması gerektiği söylenebilir.

Trafik kazasının meydana gelmesinden sonra kişinin ağır bir bedensel zarar görmesi halinde kazazedenin yakınları da manevi tazminat davası açabilecektir. Hayati fonksiyonların yerine getirilmesinde sorunlar olarak kabul edilen ağır bedensel zararların uzuv kaybı olarak da ifade edilebileceği söylenebilir.

Trafik kazası sonrasında kazazedenin ölmesi halinde kişinin yakınları hem maddi hem de manevi tazminat davası açabilir. Burada esas alınan nokta kişilerin maddi ve manevi destekten yoksun kalmalarıdır. Tazminatın ileri sürülebilmesi adına kişilerin destekten yoksun kaldığının kanıtlanması elzemdir.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kime Karşı Açılabilir?

Haksız bir fiil olarak değerlendirilen trafik kazalarının maddi ve manevi tazminat davası oluşturması esnasında davalı olarak görülen kişiler haksız fiilin oluşmasına neden olan kimselerdir. Dava genellikle faile açılıyor kabul edilse de failin dışında sorumlular olduğunu da ifade etmek muhtemeldir. Trafik kazası sonucunda ölüm, yaralanma veya mal kaybı yaşanması halinde aşağıdaki kişilere/kurumlara karşı maddi veya manevi tazminat davası acıkabilmektedir.

Araç Sürücüsü: Trafik kazasında kusurlu olan ve fail vasfına sahip kimselere karşı tazminat davası açılabilmektedir.

Araç Sahibi: Araç sahibi de kural olarak araç işleteni vasfına sahip olabileceğinden trafik kazalarından sonra araç sahiplerine de tazminat davası açılabilmesi mümkündür.

Araç İşleteni: Trafik kazasında yer alan aracın işleteni vasfını taşıyan kimseler de ortaya çıkan zararlardan sorumludur. Trafik tescil kayıtlarına göre araç sahibi aynı zamanda aracın işleteni vasfına sahiptir. Ancak bunun aksini ispat eden araç sahipleri işleten vasfı ile maddi ve manevi tazminat ödemekten kurtulabilirler. Bu noktada araç sahibinin araç üzerindeki hakları devrettiğini kanıtlaması gerekir.

Sigorta Şirketi: Trafik kazasında yer alan aracın Trafik Sigortası ya da Kasko Sigortasını yapan Sigorta Şirketi de maddi ve manevi tazminat davasının tarafı olabilecektir. Ölüm, yaralanma ve diğer zararlardan sorumlu tutulan sigorta şirketleri zararları karşılar.

Trafik Kazası Tazminat Davasında Yetkili Mahkeme

Ölüm veya yaralanmanın söz konusu olduğu trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davasında birden fazla yetkili mahkeme olabileceğini söylemek gerekir. Trafik kazası sonrasında davaya bakmaya yetkili mahkemeler şu şekildedir;

  • Davalıların ikametgâh adresinde bulunan mahkemelerde tüm davalılar hakkında hem maddi hem de manevi tazminat davası açılabilmektedir,
  • Trafik kazasının olduğu yer mahkemesinde tazminat davası açılması söz konusu olur,
  • Trafik kazası nedeni ile açılacak tazminat davalarında davacının ikametgâh adresindeki mahkemede de dava açılabilir,
  • Trafik sigortası şirketinin merkez şubesinin bulunduğu yerdeki mahkemede de hem maddi hem de manevi tazminat davası açılması mümkündür.

Trafik Kazası Tazminat Davasında Görevli Mahkeme

Ölüm veya yaralanma durumlarında açılacak olan trafik kazalarında ister maddi ister manevi tazminat davaları için Asliye hukuk Mahkemesi’ne başvurmanız gerekir. Sigorta şirketine karşı açılacak olan davalarda ise görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi’dir. Asliye Ticari Mahkemesi’nin görevli olmasının temelinde sigorta şirketi ile ticari ilişkinin varlığı söz konusudur.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Davalarında Hangi Zararlar Tazmin Edilebilir?

Ölümlü trafik kazası tazminat davaları; tazminat davalarının maddi ve manevi türleri olarak kabul edilir. Ölümün söz konusu olması halinde ise aşağıdaki zararların tazmin edilmesi söz konusu olacaktır.

Manevi Tazminat: Kazazedenin yakınları yaşadıkları kayıp nedeni ile duydukları acıya karşılık manevi tazminat talep edilebilir. Ayrıca ölen için harcanan cenaze giderleri ve ölüme kadarki tedavi giderleri de tazmin edilebilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik kazasında ölen kişinin akrabaları kaza sonrasında destekten yoksun kalma konusunda tazminat talep edilmesi mümkün olacaktır. Bu tazminat davası kazazedenin ölmesinden kaynaklı olarak maddi açıdan destekten yoksun kalınması nedeni ile talep edilir. Destekten yoksun kalan kimseler desteklenecek olan sürenin muhtemel hesaplanması ile maddi olarak desteklenir.

Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminat Davasında Öne Sürülebilecek Zararlar

Yaralanan kişi tarafından maddi ve manevi olarak açılacak tazminat davalarında kazazedenin yakınları kesinlikle dava açamazlar. Burada tek istisna ağır bedensel bir yaralanmanın ortaya çıkmasıdır. Yaralanma ile sonuçlanan tazminat davalarında aşağıdaki zararların tazmin edilmesi mümkün olur.

Manevi Tazminat

Kazazede, yaralanma durumunun ortaya çıkması sonrasında manevi tazminat talep etmesi söz konusu olur. Yaralının yakınları ancak ve ancak ağır bedensel zararlar ile karşı karşıya kalınması halinde tazminat davası açabilir. Yaralanan kişilerin her türlü tedavi giderleri tazmin edilebilir. Yaralanan kişinin kazanç kaybı yaşanması sonrasında tazminat talep edilebileceği gibi çalışma gücünün azalmasından dolayı da tazminat talep edilebilir. Ekonomik olarak geleceğin sarsılmasından dolayı da tazminat talep edilebilir.

Trafik Kazası Durumunda Manevi Tazminat Nasıl Belirlenir?

Ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanan trafik kazaları sonrasında amaç zarara uğrayan kimselerin manevi olarak huzur bulmasına imkân sağlamaktır. Tazminatın hedefi bir zenginleşme sağlamayı amaçlamak değil aksine zararın engellenmesine yardımcı olmaktır. Mahkemenin manevi olarak tazminata hükmetmesi esnasında şu detaylara dikkat ettiği bilinir;

  • Tarafların ekonomik ve sosyal açıdan durumları,
  • Kazanın meydana gelme şekli,
  • Tarafların kazadaki kusur durumları,
  • Borçlar Kanunu Madde 4 uyarınca Hak ve Nefaset Kuralları

Mahkemeler tarafından manevi tazminatın belirlenmesi esnasında davacının mağdur edilmesi durumu görülür. Mahkemelerin karar alma süreçlerinde Yargıtay kararlarını baz alması adil kararlar alınması noktasında oldukça önemlidir.

Trafik Kazalarında Maddi Tazminat Hesaplaması

Trafik kazalarından sonra karşılaşabileceğiniz zararların tazmin edilebilmesi adına hesaplamanın çok detaylı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Hesaplama esnasında kişinin yaşı, kaç yaşına kadar çalışabileceği, maaşı ve maluliyet oranı dikkate alınır. Tüm bu değerler baz alınarak yapılan hesaplamalar sonrasında doğru bir sonuç elde edilerek tazminata hükmedilir. Sizin durumunuza özel olarak bazı konular farklılık gösterebilir. Bundan dolayı hukuk ofisimizdeki uzman bir avukata sor sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Yorum yapın